Tessels leren hun naam pas later waarderen

MUIDEN, 21 MAART. De 6-jarige Tessel is uit een topjaar. In 1987 werden er ten minste tien Tessels geboren. Dat werd in 1991 nog één keer overtroffen met ten minste zeventien Tessels. Tessel (6): “Ik heet Tessel omdat mijn ene opa Wessel heet en mijn andere opa Teun.” Dat is uitzonderlijk want de meeste Tessels, Tesseltjes en Tesselschades zijn genoemd naar Maria Tesselschade.

Via oproepen in dagbladen hadden zich meer dan 180 Tessels gemeld. Van hen kwamen er afgelopen zaterdag 120 naar het Muiderslot om het vierhonderdste geboortejaar van hun naamgenote te vieren. Op initiatief van W.A. van Rij, een Amsterdamse bewonderaar van Maria Tesselschade, heeft daarom een reeks activiteiten plaats. De Tessel-dag was daarvan de eerste. Bijna iedereen kende het verhaal over de ramp bij het eiland Texel waaraan Maria Tesselschade haar naam te danken heeft.

De graanhandelaar en dichter Roemer Visscher was de ramp die hem in 1593 was overkomen nog niet te boven gekomen toen hij een jaar later, op 25 maart 1994, een dochtertje kreeg. Maria Tesselschade noemde hij haar, ter herinnering aan de storm op kerstavond in het Marsgat bij Texel (toen gespeld als Tessel) en Vlieland. Vele koopvaardijschepen sloegen om en Roemer Visscher zag de mannen en zijn graan in de zee verloren gaan.

Op het Muiderslot werd zaterdag tikkertje gespeeld (“Tessel die is 'm, Tessel die is 'm”), schoongeschreven, gedichten voorgedragen, en de Tesselschade-biografe Mieke Smits hield een lezing over het aandeel van Maria Tesselschade in de Muiderkring. Zij ontwikkelde zich als een van de meest talentvolle muzische dichteressen van de zeventiende eeuw. Zij was bevriend met P.C. Hooft en Constantijn Huygens, met wie ze op het Muiderslot literaire avonden had.

De oudste Tessel die in Nederland is opgespoord bleek Tessel Pollman te zijn. Vanaf 1969 was deze Tessel redacteur van Vrij Nederland. Door haar opvallende naam kwam de eerste Tessel-golf op gang. Menig ambtenaar van de burgerlijke stand accepteerde aanvankelijk de naam niet, waarop de ouders zich beriepen op de wel ingeschreven naam van de journaliste. Op het Muiderslot bleek dat vooral ouders het een mooie naam vinden, maar dat de kinderen er op school helemaal niet blij mee zijn.

Tessel (24): “Toen ik naar de middelbare school ging dacht ik, nu of nooit. Ik wilde mijn naam veranderen. Ik heb van Tesseltje Tessel gemaakt. Verder durfde ik niet te gaan.” Alle kinderen werden op school gepest. Vooral de waddeneilanden waren een geliefd rijtje om het leven van een Tessel zuur te maken. Tessel (21) uit Zwitserland, geboren op 24 maart, kan zich nog de aardrijkskundeles over Texel herinneren. “Ik voelde me al zo'n onhandige puber die overhoop ligt met haar lichaam toen de leraar begon over het eiland. Zijn verhaal ging over de schitterende natuur van Texel en dat er twee vrij grote heuvels op het eiland waren. Even bleef het stil maar toen barstte iedereen in lachen uit. En ik, ik zakte door de grond van ellende en thuis eiste ik dat ik mijn naam mocht veranderen. Ik ben nu wel over die traumatische ervaring heen. Bij mijn moeder is het geloof ik nog niet zo ver. Toen ze me opbelde om de Tesseldag aan te kondigen hoopte ze dat ik voor het eerst een beetje plezier aan mijn naam zou kunnen beleven.”

In het Muiderslot was ook een tentoonstelling ingericht met geboortekaartjes. Een paar teleurgestelde Tessels vonden hun kaart niet terug. Daar stond tegenover dat twee Tesselschades elkaars kaart wilden hebben omdat zij dezelfde achternaam bleken te hebben. Maar uit die kaartjes bleek nog meer: Tessel is een goede naam om mee te combineren, Tessel kun je op artistieke wijze vormgeven en het is geen echte meisjesnaam. De mooiste combinatie was Anne Dido Tesselschade omdat beide Roemer Visscher-zusjes er in vertegenwoordigd zijn.

bpTessel Blok, die vanaf 1984 het VPRO-programma Het Gebouw presenteerde, vroeg zaterdag aan alle aanwezigen (iedere Tessel mocht een begeleider meenemen) of er zoiets bestond als een Tessel-gevoel. Als kind is het vervelend een 'geval' te zijn - daar was iedereen het over eens - maar later heeft die naam wel iets 'unieks'. “Hoewel ik daar na vandaag ook wel van genezen ben”, zei een nuchtere Tessel (23), “maar het doet wel wonderen bij een sollicitatie-gesprek.” Een Tessel-moeder die het ophemelen van de naam nu te ver vond gaan zei dat ze er na de bijeenkomst zeker van was: “Tessels zijn ontzettend eigenwijs en gezond arrogant.”

    • Margot Poll