Schaatsseizoen eindigt achter vergadertafel; Schaatstoppers stellen KNSB andere samenstelling van kernploegen voor

HEERENVEEN, 21 MAART. Het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond krijgt deze week de gelegenheid de sterk vertroebelde relatie met de kernploegrijders enigszins te verbeteren. Dat kan door in te gaan op de voorstellen van de lange-baantoppers die een nieuwe structuur voor ogen hebben.

Na een lang en vermoeiend seizoen, dat gisteren eindigde met de finale om de wereldbeker, zetten de ijshelden zich nog een keer schrap. Dit keer niet op de lange ijzers maar in het nette pak achter de vergadertafel. Vandaag worden in een motel in Heerenveen met vertegenwoordigers van de bond de resultaten van de afgelopen maanden geëvalueerd. Tevens krijgen de rijders en de coaches de kans hun verwachting voor de toekomst uit te spreken. In een vooroverleg willen de kernploegleden van de vrouwen, sprinters en mannen allround de krach Schaatstoppers stellen andere verdeling kernploegen voor

ten bundelen om later met een eensluidend standpunt naar buiten te komen.

De interesse van de rijders gaat met name uit naar de invulling van de vacatures die ontstaan nu Henk Gemser (vrouwen) en Ab Krook (mannen) hun vertrek hebben aangekondigd, terwijl Wopke de Vegts (sprint) contract naar verwachting niet wordt verlengd wegens tegenvallende prestaties. Daarnaast willen de schaatstoppers een advies uitbrengen over een andere verdeling van de kernploegen. In de ogen van de mannen, die daarin worden gesteund door Krook, moeten de sprinters in één equipe samensmelten met de rijders van de 1.500 meter. De allrounders en lange afstandsrijders vormen samen een ander team. Hierdoor krijgen de specialisten meer kans zich te ontplooien voor de Spelen, de wereldkampioenschappen afstanden die vanaf 1996 (Hamar) worden gehouden en de wereldbekerwedstrijden.

Ritsma en Veldkamp spraken gisteren de verwachting uit dat zij voor hun plannen een gewillig oor zullen vinden bij de schaatsbond. Waar dat optimisme vandaan komt is een raadsel. Kennelijk willen de rijders niet met het mes tussen de tanden de gesprekken aangaan. Het bondsbestuur is in principe niet van plan om grote veranderingen aan te brengen in de structuur. Jan Charisius, lid van de Begeleidings Commissie Kernploegen en het hoogste college van de KNSB: “Ik zeg altijd: als je het verleden niet kent, kun je de toekomst niet maken. Sprinters samenvoegen met allrounders heeft vroeger niet gewerkt. Ik zie het ook niet zitten dat lange afstandsrijders zich specialiseren. Als je de ranglijsten van de afgelopen tien jaar nakijkt, blijkt dat de toppers van de allrounders ook goede stayers waren. Maar goed, misschien dat wij in het onderhoud met de rijders op andere gedachten worden gebracht. Dat geldt ook voor de invulling van de vacatures. Er zijn wel wat oriën terende gesprekken geweest met kandidaat-coaches, maar misschien komen we straks op een naam waar nog niemand aan heeft gedacht.”

Er is voor de bondsofficials echter aanleiding om de voorstellen van de rijders serieus in overweging te nemen. Er wordt nog steeds gefilosofeerd over alternatieve kernploegen. Sprinter Gerard van Velde, die in Heerenveen voor het eerst onder de 37-secondengrens dook (36.91) wil sowieso in Canada aan zijn techniek gaan schaven. En wel met een coach uit dat land.

Bart Veldkamp illustreerde nog eens de aversie tegen de bond met de woorden: “De KNSB-bestuurders zijn hier het afgelopen weekeinde alleen met hun politieke carrière bezig geweest. Het waren voor hen twee geweldige dagen: zaterdag de koningin op bezoek, zondag lijsttrekker Frits Bolkestein van de VVD. Maar goed, de KNSB is hierin niet uniek. Ik zou weleens een bond willen zien die zich volledig inzet voor de sporters. Ik hoop dat de procedures de komende weken nu eens normaal verlopen. Maar dat zal wel een utopie zijn.”

Dat zou inderdaad wel eens kunnen, aangezien de bond ook nog met zichzelf overhoop ligt. Er is nog steeds geen voorzitter en het nieuwe sectiebestuur, dat de werkzaamheden van de BCK moet overnemen, zal pas eind april aantreden. Dan zullen de ontstane vacatures, waarvoor Jong Oranje-coach Leen Pfrommer niet in beeld is maar wel namen zijn gevallen als Sijtje van der Lende (vrouwen) en Tjaart Kloosterboer (conditie), al zijn opgevuld door de zittende bestuursleden. Volgens KNSB-directeur Jurjen Osinga wordt dat dreigende probleem opgelost doordat er voor de aanstelling van de nieuwe coaches contact wordt opgenomen met de kandidaten van het sectiebestuur.

De gesprekken van vandaag tussen de rijders, coaches en de bond zullen zeker niet in eenrichtingsverkeer plaats vinden. Er kunnen door de KNSB-bestuurders kanttekeningen worden gezet bij de prestaties van een aantal kernploegleden. Krook, die gisteren aankondigde om privéredenen geen dienstverband te zullen aangaan in het buitenland en eventueel een baantje zal zoeken in het bedrijfsleven als de bond hem geen alternatief biedt, mag dan worden afgeschilderd als een wondercoach, de realiteit is niet helemaal in zijn voordeel. Dat de Nederlandse ploeg zich bij de Spelen stuk beet op het fenomeen Koss valt niemand te verwijten. Dat dit seizoen plotseling ook een andere Noor, Kjell Storelid, beter bleek te zijn dan de zogenaamde Oranjehelden, is een veeg teken. De Noorse bond, met nog geen duizend aangesloten rijders, zette schaatsnatie Nederland daarmee in zijn hemd. “De Jappen komen er nu ook aan”, sprak Veldkamp gisteren al angstig. Maar in ieder geval zullen de Noren nog even als plaaggeesten fungeren. Met Johann-Olav Koss, die zeker nog een jaar doorgaat en dan waarschijnlijk om studieredenen moet stoppen, voorop.

    • Erik Oudshoorn