MBO-scholen in verzet tegen plannen fusie

DEN HAAG, 21 MAART. Zestig scholen voor het middelbaar beroepsonderwijs en opleidingen voor het leerlingwezen verzetten zich tegen de fusieplannen van minister Ritzen (onderwijs). Ritzen wil in 1998 de Wet Educatie en Beroepsonderwijs invoeren, die alle vormen van beroepsonderwijs en volwasseneducatie onderbrengt in vijftig Regionale Opleidingscentra. De bestaande instellingen worden verplicht te fuseren. De scholen, die zich hebben verenigd in het Overleg van autonome scholen (OAS), menen dat een fusie het onderwijs niet ten goede komt. “De meeste van de bij het OAS aangesloten scholen zijn al betrokken geweest bij één of twee fusies, met alle daar bijbehorende spanningen en problemen. Ze voelen er niet voor om nog eens een keer gedwongen aan fusies mee te doen”, aldus coördinator B. van Delft van het OAS. Volgens het OAS heeft Ritzen eerst altijd gezegd dat de schaalvergroting op vrijwillige basis zou geschieden. “De scholen zijn hierdoor op het verkeerde been gezet”, aldus Van Delft. Het aantal MBO-scholen is de afgelopen tien jaar al teruggebracht van ruim 600 tot ongeveer 170.