De Bilt; Bos moet wijken voor extra holes en glooiende greens

De raadscommissie voor ruimtelijke ordening van De Bilt vergadert deze week over een voorstel om een zes-holes baan bij de Biltse Duinen naar negen holes uit te breiden. Natuurliefhebbers zijn tegen de uitbreiding.

DE BILT, 21 MAART. De stuifduinen aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug zijn een eldorado voor golfspelers. Al honderd jaar bespeelt golfclub De Pan de heuveltjes in De Bilt. Maar de snelst groeiende sport van Nederland eist meer ruimte. De golfclub wil zijn zes-holes baan uitbreiden met drie holes. Het kan maar net. Als het plan doorgaat, zullen de Biltse duinen en De Pan slechts van elkaar gescheiden zijn door een fietspad.

De regio is in trek. In een straal van tien kilometer rond De Bilt zijn al zes golfbanen en er zijn plannen voor drie nieuwe. De Bilt ligt niet alleen in het stadsgewest Utrecht, maar ook op de grens tussen klei en zand en dat verklaart grotendeels de populariteit. De Hollandse klei leent zich niet voor golf. Als het regent verzuipt het balletje. In de Bilt loopt het water vanzelf weg, er zijn bulten en het is er aangenaam wonen aan de rand van de Randstad.

Vorig jaar signaleerde de Nederlandse Golf Federatie dat in de Randstad de animo voor golf het grootst is, maar dat er nauwelijks ruimte is voor nieuwe banen. Ook de kwetsbare Heuvelrug is verboden gebied, zo heeft de provincie Utrecht bepaald. Vandaar dat het dringen is in de uitlopers.

In 1987 was er al een plan om de kleine golfbaan in De Bilt uit te breiden. De beoogde lokatie was toen De Biltse Duinen zelf, het laatste stukje stuifzand dat nog herinnert aan hoe het landschap er honderd jaar geleden uitzag: een onmetelijke vlakte van stuifzanden en hei. Het plan om de duinen om te toveren in glooiende greens stuitte op verzet van bewoners, natuurliefhebbers en hogere overheden.

De eigenaar van het gebied, busmaatschappij Centraal Nederland, gaf de moed niet op. Kort nadat het plan was gestrand, konden bewoners van de Bosuillaan een strook bosgrond kopen en aan hun tuin toevoegen. In het contract werd bedongen dat zij geen verzet zouden aantekenen tegen de aanleg van een golfbaan, op straffe van een boete van ƒ 500.000.

Vervolgens verscheen een nieuw plan, waarbij de baan verder het bos in wordt gelegd. Om de oude baan met het nieuwe terrein te verbinden, komt in de Biltse Duinen een corridor van twee hectare langs de tuinen van de Bosuillaan. De Vereniging Vrienden van de Biltse Duinen voert al sinds 1987 actie tegen de uitbreiding. Maar volgens de secretaris, J. Bluemink, is de gemeente “zeer gecharmeerd” van deze oplossing.

Gemeente-ambtenaar B. Rijnhout bevestigt dat “het college heeft besloten om de recreatiebelangen te laten prevaleren boven de natuurbelangen”. Hij onderstreept dat er geen afrastering komt, zodat het gebied toegankelijk blijft voor publiek en wild. Paden zullen zo worden aangelegd zodat wandelaars niets te duchten hebben van rondvliegende ballen. “De landschappelijke en natuur waarden worden niet onevenredig benadeeld”, aldus Rijnhout. “Die grasbanen zijn een onnatuurlijk gegeven en daar draait de discussie nu om.”

“Golfbanen hebben maar weinig met natuur te maken”, meent M. Schets, lid van de Vereniging voor Milieu-educatie. “We hebben wel eens op het terrein van De Pan een inventarisatie gehouden van bijzondere en zeldzame vogels, maar die zijn er niet. De Pan is een witte vlek.”

Samen met de landgoederen Beerschoten en Houdringhe vormen het Panbos en de Biltse Duinen een gebied van 2 bij 2,5 kilometer dat geliefd is bij wandelaars en wild. Voor veel Utrechters is dit het dichtstbijzijnde bos waar ze niet in een rij hoeven te wandelen en zelfs kunnen verdwalen. Maar er huizen ook reeën. “Hoe minder ruimte er voor wandelaars overblijft, des te meer het wild in de verdrukking komt”, vreest Schets.

Voor een nieuwe golfbaan is in de Biltse Duinen geen plaats, verzekert M. van Lidth de Jeude-Jonkers van de Stichtse Milieu Federatie. Het gebied ligt in de zogenoemde Ecologische Hoofdstructuur, die volgens rijksbeleid ongerept moet blijven. “Daar zal nog flink tegen geageerd worden”, voorspelt zij. Directeur H.L. Heyster van de Nederlandse Golf Federatie reageert lijdzaam op alle tegenstand van natuur-, milieu- en ecologische belangen. “Ik zie hier veel plannen binnenkomen, maar wat er van terechtkomt! Ik geloof het pas, als de eerste spa de grond ingaat.”

    • Bert Determeijer