Concentratiekamp Vught

Concentratiekamp VughtDe brief van J.A. Imhoff (15 maart) over liquidatie van het Konzentrazionslager Herzogenbusch - KLH - (officiële benaming van 'concentratiekamp Vught') is niet volledig. Op 3 en 4 september 1944 werden de 500 mensen die gevangen zaten in de 'Bunker' van het KLH, gefusilleerd.

Na het op transport stellen van de mannelijke en vrouwelijke politieke gevangenen op 5 en 6 september 1944 bleven er in het KLH ongeveer 200 gijzelaars achter; zij kregen op 7 september 1944 gezelschap van de gijzelaars uit St. Michielsgestel, onder te verdelen in 'Ruwenbergers' en 'Beekvlieters'. Van deze laatsten werd het merendeel vanuit het KLH ontslagen, evenals de vrouwelijke gijzelaars die haar gevangenschap in het KLH hadden doorgebracht. De 200 achtergebleven mannelijke gijzelaars werden ingezet bij het opruimen van het kamp; dit gedaan zijnde, werden ze samen met tien à twintig nog niet ontslagen 'Gestelse' gijzelaars, in de nacht van 14 op 15 september 1944 per goederenwagon overgebracht naar het concentratiekamp Amersfoort, alwaar ze allen, op twee na, in vrijheid werden gesteld op 19 september 1944. Dit alles wordt beschreven in 'Het Helse Einde van Vught' door G 10597 (F.M. Gescher), uitgeverij H.J. Dieben, Wassenaar, 1945.

    • F.J.A. Gescher