België wil een miljard meer voor tracé HSL

ROTTERDAM, 21 MAART. België wil een tegemoetkoming van anderhalf miljard gulden van Nederland voor de aanleg van de hoge-snelheidslijn.

Dit is bijna een miljard meer dan het kabinet voor de tegemoetkoming heeft uitgetrokken.

Het bedrag van 1,5 miljard gulden werd gisteravond genoemd door de directeur van de Belgische spoorwegen, E. Schouppe, voor de KRO-televisie. Achtergrond van de twist over de tegemoetkoming is een verschil van mening over het tracé van de hoge-snelheidslijn. Het kabinet wil het tracé het liefst langs de snelweg A16/E19. Dit tracé vergt kilometers meer spoor op Belgisch grondgebied dan de tracé's die de voorkeur van de Belgen hebben, langs Bergen op Zoom of langs Roosendaal. Deze tracés zouden België slechts enkele honderden miljoenen guldens kosten. Schouppe zei gisteren dat de Belgische spoorwegen niet meer dan 350 miljoen gulden willen uittrekken voor de aanleg van de hoge-snelheidslijn.

Het tracé langs de A16/E19 zou echter volgens Schouppe 1,8 miljard gulden kosten. Daarom wil hij van Nederland een tegemoetkoming van 1,5 miljard gulden. Minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) zei afgelopen vrijdag bij de presentatie van het kabinetsplan voor aanleg van de hoge-snelheidslijn dat Nederland wel bereid is België financieel te compenseren voor het tracé langs de E19. Hiervoor is 500 tot 700 miljoen gulden beschikbaar, zo zei ze. Dat is “onvoldoende in vergelijking met de waarschijnlijke kosten”, zei Schouppe. De regering heeft nog geen overeenstemming bereikt met de Belgische overheid over het traject tussen Rotterdam en Antwerpen.

Vorige week al maakte de Zuid-Hollandse gedeputeerde T.F.J. Jansen bekend dat de provincie een eigen onderzoek naar het gebruik van het bestaande spoor (via Den Haag) laat uitvoeren. Zuid-Holland is tegenstander van een nieuwe lijn door het Groene Hart, de voorkeur van het kabinet. Bedoeling is dat TNO nagaat of de hoge-snelheidstrein inderdaad gaat zorgen voor verstopping van het bestaande net. Het kabinet wijst gebruik van het bestaande spoor om die reden af. Volgens het kabinet kan de hoge-snelheidstrein over bestaand spoor slechts tweemaal per uur rijden, terwijl over een nieuwe lijn om het kwartier een snelle verbinding tussen Rotterdam en Amsterdam zou kunnen komen. Verder zou gebruik van het bestaande spoor “extra belasting, met name op het gebied van geluid, in dichtbevolkte gebieden” tot gevolg hebben.

Vanmorgen heeft het Platform Hoge-Snelheidstrein Nederland een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin de actiegroep schrijft de motivering voor aanleg van een hoge-snelheidslijn “merkwaardig” te vinden. De verhouding tussen binnenlandse reizigers (tussen Rotterdam en Amsterdam) en buitenlandse reizigers zal volgens het platform drie op twee bedragen. De actiegroep vraagt zich daarom af “of er nu wordt gepleit voor een beter binnenlands Randstadvervoer” of dat het “gaat om de aanleg van een internationale hoge-snelheidslijn die in Nederland onrendabel is”. Ook het Platform Hoge-Snelheidstrein Nederland bepleit gebruik van het bestaande spoor.