Arrestatie van Chinese dissident bij bezoek van Japanse premier

SHANGHAI, 21 MAART. De politie in de Chinese havenstad Shanghai heeft vandaag de dissidente leraar Bao Ge aangehouden in verband met het bezoek van de Japanse premier Hosokawa. Bao had vorige week een open brief geschreven aan Hosokawa waarin hij compensatie eiste voor de Japanse bezetting van grote delen van China tijdens de Tweede Wereldoorlog. Naar verwachting zou Bao Ge later vandaag weer worden vrijgelaten, na de terugkeer van Hosokawa naar Japan.

Tijdens zijn driedaagse bezoek aan heeft Hosokawa de kwestie van compensatie zorgvuldig gemeden. Peking stemde in 1972 in met het achterwege laten van de eis tot compensatie in ruil voor herstel van de diplomatieke betrekkingen met Tokio. Bij zijn aantreden liet Hosokawa zich vorig jaar wel in ondubbelzinnige bewoordingen uit over zijn spijt voor de door Japan begane oorlogsmisdaden in de jaren dertig en veertig.

Hosokawa bracht tijdens ontmoetingen met zijn ambtgenoot Li Peng en met de Chinese president en partijleider Jiang Zemin wel het vraagstuk van de mensenrechten ter sprake. Maar de Japanse premier zei in het algemeen dat elk land zijn best moet doen de situatie van de rechten van de mens te verbeteren, zonder een natie met name te noemen.

Tijdens het recente bezoek van de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Warren Christopher, aan Peking, werd de netelige kwestie van schendingen van de mensenrechten in de Volksrepubliek zelf wel aangeroerd. Li Peng zei zaterdag tegen Hosokawa dat de standpunten van Washington en Peking over de mensenrechten “zeer verschillend” zijn.

Een van de belangrijkste onderwerpen op de Japans-Chinese agenda was de politieke crisis rondom Noord-Korea, waarover Japan zich grote zorgen maakt. Hosokawa drukte zijn Chinese gesprekspartners op het hart Noord-Korea te bewegen zijn nucleaire installaties open te stellen voor grondige inspectie en internationale onderzoeksteams niet langer tegen te werken, zoals vorige week is gebeurd. China is een van de laatste grote bondgenoten van het geïsoleerde, orthodox-communistische Noord-Korea. Peking heeft tot nu toe gezegd geen sancties tegen Pyongyang te willen instellen. (AFP, AP, Reuter)