Arbeidsburo

ArbeidsbureauVoorzitter Rients de Boer van het Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening een toch wat te mooi beeld van zijn organisatie (NRC Handelsblad, 8 maart). De mentaliteit van veel werknemers van Arbeidsvoorziening is nog precies zo ambtelijk en bureaucratisch als voorheen. Een hoog ziekteverzuim, eindeloos veel vergaderen en studeren en slecht nakomen van afspraken. In de Regionale Besturen Arbeidsvoorziening zijn werkgeversvertegenwoordigers opgenomen. In veel gevallen zijn dit secretarissen van werkgeversorganisaties, die toch niet de daadkracht hebben van ondernemers. De beschreven gunstige ontwikkeling in Zuid-Oost Brabant, waar ex-Philipsman Van den Brand voorzitter is, onderstreept het belang van ondernemers in de besturen van Arbeidsvoorziening.

De budgetdiscipline bij Arbeidsvoorziening is slecht. De regionale besturen kunnen de hun toegewezen budgetten voor de kosten van hun organisatie straffeloos overschrijden. Anderzijds worden de begrote gelden voor subsidies ten behoeve van scholing van werklozen, ter vergroting van hun kans op een baan, niet besteed. Arbeidsvoorziening heeft de laatste jaren dan ook aanzienlijke winsten geboekt. In dit licht bezien is het niet verwonderlijk dat het rijk de gelden voor Arbeidsvoorziening wil verlagen.

    • R.W. de Groot