Zure appel

Het artikel van Pierre Auwerick in de boekenbijlage van 19 februari ('Algerije, het verdrongen trauma') eindigt met de opmerking dat de economie van Frankrijk geen hinder van het verlies van Algerije heeft ondervonden. Dat kan echter nauwelijks waar zijn, gezien de gevolgen die de vestiging van vele honderden of wellicht duizenden planters uit Algerije in Frankrijk op de economieën van de omringende Westeuropese landen heeft gehad.

Gewend als deze planters waren aan grote plantages met dadelpalmen of sinaasappelbomen, kochten zij in het relatief lege Franse platteland van hun meegenomen kapitaal grote stukken landbouwgrond en beplantten deze met voornamelijk appelbomen, in het bijzonder van het ras 'Golden Delicious'. Toen deze in opbrengst kwamen (omstreeks 1967, ongeveer 5 jaar na het planten) was de eerste fruitcrisis in West-Europa geboren. Deze is aanleiding geweest tot betogingen van de anders zo rustige groep fruittelers, bedrijfsbeëindigingen en steunmaatregelen, waaronder een rooipremie van oudere en niet meer zo rendabele boomgaarden. Sedertdien is de appelmarkt in West-Europa overvoerd gebleven en beleven de fruittelers regelmatig crises als gevolg van overproduktie en de inmiddels sterk toegenomen import van het Zuidelijk Halfrond.

De laatste jaren neemt de druk van de overproduktie van de in Frankrijk geteelde Golden Delicious, op zichzelf een zeer produktief ras, geleidelijk af als gevolg van verscheidene factoren: de rond 1962 aangeplante boomgaarden zijn inmiddels verouderd en sterk teruggelopen in produktiviteit en mede daarom al voor een deel gerooid. Het teruglopen in produktiviteit werd overigens niet alleen veroorzaakt door de veroudering van de boomgaarden, maar ook door de soms slechte verzorging in de grootschalige appelaanplantingen (bedrijven van enkele honderden hectare waren geen uitzondering). Gerooide boomgaarden zijn dan ook in het algemeen niet vervangen door nieuwe appelaanplantingen, mede omdat appel na appel niet aanbevelenswaardig is.

De politieke beslissing van de Gaulle om Algerije los te laten, heeft kortom grote gevolgen gehad voor de fruitteelt en de fruittelers in geheel West-Europa.

    • Ir. C.A.R. Meijneke