Zojuist verschenen; vertaald

Barbara Aria e.a.: Chinese Karakters. Symbolen van Wijsheid

96 blz., Van Holkema & Warendorf, vert. P.H. Geurink (The Spirit of the Chinese Character), ƒ 22,50

Fraai uitgegeven vierkant boekje met Chinese karakters. Op de ene bladzijde het karakter - Geluk, Liefde, Wijsheid, Medeleven - daarnaast een pagina uitleg van de penseelstreek. Die is “een afspiegeling van de orde in het helaal en de harmonieuze, in de natuur zichtbare beweging”.