Zojuist verschenen

J.H. van Swinden: Beschrijving van het Eisinga-Planetarium

164 blz., geïll., Van Wijnen, ƒ 29,50

Uitgave ter gelegenheid van de 250ste geboortedag van Eise Eisinga. Het is een fotografische herdruk van de in 1851 uitgegeven 'J.H. van Swinden, Beschrijving van het Rijks-Planetarium te Franeker, van 1773 tot 1780 uitgedacht en vervaardigd door Eise Eisinga. Derde met bijvoegsels en afbeeldingen vermeerderde, druk, voorafgegaan door Het Leven van Eisinga en eene geschiedenis van zijn Planetarium, door W. Eekhoff, Archivarius der stad Leeuwarden'. Met een opstel over Jan Hendrik van Swinden, 'een gemeenebestgezind geleerde' door Martijn van Hoorn.