Weekoverzicht

Concrete resultaten waren er niet in Detroit op de werkgelegenheidstop van de G7. Maar het feit dat de zeven grootste industrielanden dit thema als eerste prioriteit hebben gesteld, was al belangrijk. De deelnemende landen, die waren vertegenwoordigd door hun ministers van financiën en arbeid, verkeren in nogal uiteenlopende omstandigheden. De Japanse overheid speelt nauwelijks een rol in bijscholing, omdat bedrijven dat al doen. In West-Europa en de VS vormen grote aantallen ongeschoolden en immigranten een probleem op de arbeidsmarkt. De Amerikaanse president Clinton, die de conferentie opende, maakte zich zorgen over de steeds grotere armoede onder laag- en ongeschoolde arbeiders, wat mogelijk een grotere overheidsrol nodig maakt. In West-Europa moet de rol van de overheid in de economie eerder afnemen. Economisch adviseur van het Witte Huis Laura D'Andrea Tyson zei dat de VS willen leren van negatieve Europese ervaringen in scholingsprojecten. Zo was de G7-bijeenkomst vooral een uitwisseling van ervaringen.

Het gaat goed met de Amerikaanse economie, maar nog beter met de Amerikaanse commerciële banken. Vorig jaar boekten zij een gezamenlijke winst van 43,4 miljard dollar, een stijging met ruim een derde ten opzichte van 1992. Analisten schrijven de gunstige winstontwikkeling vooral toe aan de sterke groei van de economie en het grote verschil tussen de korte en lange rente in de VS. Banken kunnen hierdoor goedkoop 'kort' lenen en de gelden 'lang' uitzetten door obligaties aan te schaffen. Door het rentebeleid van de Federal Reserve zijn de banken in de spaarsector de crisis als gevolg van de deregulering in het Reagan-tijdperk te boven.

De Europese Commissie heeft onder Franse druk nieuwe beschermingsmaatregelen genomen voor de visserijsector. Parijs greep de uitbreidingsonderhandelingen met Noorwegen, waarmee na een compromis over visrechten voor Spanje overeenstemming werd bereikt, aan om de protectie af te dwingen. Nog geen 24 uur na een tegengesteld besluit kondigde de Europese Commissie aan de minimumprijzen voor een aantal vissoorten uit derde landen nog twee maanden te handhaven.

De Japanse regering deed in het handelsconflict met de VS een concessie. 's Werelds grootste producent van draagbare telefoons Motorola kan voortaan meer toestellen slijten op het drukke traject Tokio-Nagoya, dat wordt gemonopoliseerd via gebruik van een afwijkende technische standaard door een dochter van de Japanse telecommunicatiegigant NTT. Deze zal nu voor Motorola worden aangepast. De bureaucraten in Tokio hebben tegelijk de markt echter zover gedereguleerd dat concurrerende Japanse bedrijven Motorola warm kunnen onthalen.

Het leven van het noodlijdende Euro Disney bij Parijs wordt gerekt door een akkoord tussen het Amerikaanse moederbedrijf Walt Disney Corp. en een comité van banken over een financiële herstructurering. Het plan voorziet met name in vergroting van het aandelenkapitaal met twee miljard gulden, waarvan Walt Disney 49 procent en de banken 51 procent voor hun rekening nemen. Euro Disney, dat vorig jaar bijna twee miljard gulden verloor, heeft een schuld van bijna 7 miljard gulden.

Het verzet in Frankrijk tegen de plannen van de regering een minimumjeugdloon in te voeren wordt steeds harder. Vele tienduizenden jongeren gingen de straat op uit protest tegen het plan om jongeren 20 procent minder dan het minimumloon te betalen in ruil voor scholing.

Na tientallen jaren van een verslechterende levensstandaard beginnen in Afrika de economische hervormingsmaatregelen vruchten af te werpen, zo staat in een Wereldbankrapport. Daarin worden voor het eerst de resultaten in kaart gebracht van zogenoemde structurele hulpprogramma's.

    • Hans Buddingh'