VPRO wijkt voor 'Kunstmest'

AMSTERDAM, 19 MAART. De VPRO stopt eind mei met de wekelijkse kunstrubriek Roerend goed, die vorig najaar werd opgezet als Nederlandse versie van het cultuurprogramma The Late Show van de BBC. Het VPRO-uur op de late dinsdagavond wordt na de zomer ingeruild voor zendtijd op de zondagmiddag, waar Hanneke Groenteman, die tot dusver Roerend goed presenteerde, het middelpunt zal vormen van een lichtvoetiger gespreksprogramma.

Niet bekend

Pogingen om op elke werkdag om kwart over elf, na Nova, een culturele actualiteitenrubriek als The Late Show te produceren, zijn tot dusver gestuit op de onmogelijkheid alle betrokken omroepen (VPRO, VARA en NOS) op één lijn te krijgen. Bij de NOS bestaat alleen het voornemen ook de late vrijdagavond voor culturele uitzendingen te reserveren, zoals incidentele documentaires, drama en theaterregistraties. “Misschien dat er dan toch enige gewenning ontstaat,” zegt NOS-kunstchef Rients Slippens. “Maar het lijkt me niet goed om elke avond aan Nova ook nog een informatieve kunstrubriek toe te voegen. Dat wordt te veel en te zwaar.”

Bovendien zijn de omroepdirecties ervan overtuigd dat zo'n dagelijks cultuurblok niet genoeg kijkers zou trekken. Voor het komende seizoen heeft de publieke omroep kijkdichtheidsnormen vastgesteld om staande te blijven in de concurrentiestrijd tegen RTL. Op de late avond moeten ook op Nederland 3 nog minstens 400.000 kijkers worden bereikt. De huidige kunstrubrieken komen niet verder dan de helft daarvan. Maar dat is verhoudingsgewijs nog veel in vergelijking met The Late Show, zei redactrice en presentatrice Sarah Dunant gistermiddag op een symposium van het Stimuleringsfonds voor Nederlandse Culturele Omroepprodukties. Ze hield haar Nederlandse collega's voor dat de BBC-rubriek qua kijkdichtheid doorgaans schommelt tussen een half miljoen en een miljoen - op een bevolking die bijna vijf keer zo groot is als hier.

Toch blijft The Late Show het lichtende voorbeeld van de programmamakers die zich gistermiddag voornamen actie te voeren - en de publiciteit te zoeken - voor een dagelijkse kunstrubriek. Ook de Raad voor de Kunst pleit in een advies aan het ministerie van WVC voor zo'n vaste regelmaat. En budgettair zou het Stimuleringsfonds bijstand kunnen bieden, “als de omroep het wil en het ministerie dat goed vindt,” aldus directeur Annemiek Gerritsma.

    • Henk van Gelder