Van Rooy pleit voor herziening jeugdloon

DEN HAAG, 19 MAART. CDA-staatssecretaris Yvonne van Rooy (economische zaken) vindt dat de minimumlonen voor jongeren moeten worden afgeschaft. Die uitspraak deed ze gisteravond voor de TROS-tv. Volgens Van Rooy, nummer twee op de verkiezingslijst van het CDA, zorgen deze jeugdlonen ervoor dat jonge werknemers van 20, 21 jaar te duur zijn voor werkgevers.

“Wat ooit bedoeld is als bescherming, is gaan functioneren als een barriere. Jeugdlonen vormen een nadeel voor jonge mensen om aan het werk te komen.” Zij vindt dat prestaties moeten bepalen wat een jongere verdient en niet diens leeftijd. Maar nu is een 21-jarige in het nadeel ten opzichte van een 18-jarige, redeneerde Van Rooy, omdat de wet voorschrijft dat hij meer moet verdienen.

Het jeugdloon is bestemd voor jongeren van 15 tot en met 22 jaar. Hoe ouder de jongere is, hoe hoger het aan de leeftijd gekoppelde minimumloon. Het minimumloon voor een vijftienjarige bedraagt 30 procent van het minimumloon voor een volwassene; hij komt zo aan 618 gulden netto per maand. Elk jaar komt daar een percentage bij; een 22-jarige krijgt 85 procent, gemiddeld 1405 gulden netto per maand.

In de eerste versie van het CDA-verkiezingsprogramma stond afschaffing of verlaging van het wettelijk minimumloon (voor jongeren en volwassenen) opgenomen. Na een interne partijdiscussie werd die passage geschrapt.

De jongerenorganisatie van de vakcentrale CNV wees gisteravond het voorstel van Van Rooy af. De CNV-jongeren wezen erop dat de minimum-jeugdlonen in Nederland tot de laagste in Europa behoren. Volgens de CNV-jongeren verschuift Van Rooy met haar voorstel het probleem alleen maar. Iemand 23 jaar wordt moet het minimumloon voor volwassenen verdienen en zou dan, bij verlaging of afschaffing van de jeugdlonen, in één klap een stuk duurder worden voor de werkgever. “Drie keer raden wie dan door een calculerende werkgever wordt ontslagen”, aldus de CNV-jongeren.