V-raad veroordeelt 'Hebron'; Vredesoverleg Israel komt weer op gang

PAG.4 ARAFAT ZIT IN NETELIGE POSITIE

NEW YORK, 19 MAART. Syrië, Jordanië en Libanon hebben besloten het vredesoverleg met Israel te hervatten. Dit zal de PLO ertoe aanzetten eveneens de onderhandelingen met Israel weer op gang te brengen, aldus de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Christopher.

PLO-leider Arafat heeft alvast ingestemd met contacten op hoog niveau met Israel om een compromis te vinden. Het vredesproces werd bevroren na de moordpartij door een joodse kolonist op 25 februari in een moskee in Hebron, waarbij 30 doden vielen.

De mededeling van Christopher kwam gisteravond, nadat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties uiteindelijk een gevoelige resolutie had aangenomen waarin het bloedbad in Hebron scherp werd veroordeeld. De PLO had herhaalde malen onderstreept niet over terugkeer naar de onderhandelingen te willen praten alvorens zo'n resolutie zou zijn aangenomen èn een begin met tenuitvoerlegging zou zijn gemaakt. Washington op zijn beurt had eerder laten weten een dergelijke resolutie slechts te willen steunen als de verschillende partijen vervolgens weer zouden gaan praten.

De Israelische premier Yitzhak Rabin, die de afgelopen dagen in Washington was, heeft de PLO tot dusverre geen concessies op veiligheidsgebied willen doen als genoegdoening voor het bloedbad in Hebron. Wel heeft hij opvallend milde taal gesproken aan het adres van Syrië. De Syrische president Hafez al-Assad heeft zijn ambtgenoot Clinton gisteren persoonlijk op de hoogte gesteld van het Arabische besluit de onderhandelingen met Israel te hervatten. Ook Syrische regeringswoordvoerders verwelkomden gisteren de resolutie van de Veiligheidsraad.

Washington had grote moeite met deze resolutie, omdat in de inleiding werd verwezen naar Jeruzalem als bezet gebied. De VS en Israel wezen erop dat de kwestie-Jeruzalem nog in het vredesoverleg aan de orde moet komen. Gisteren nog oefenden 82 Amerikaanse senatoren druk uit op Clinton om deze reden een veto uit te spreken. Uiteindelijk werd een uitweg gevonden in een negen jaar niet gebruikte procedure, die alle leden van de raad in staat stelde over elke paragraaf afzonderlijk te stemmen, waarbij de Amerikaanse VN-ambassadeur zich inzake Jeruzalem van stemming onthield.

De resolutie roept onder andere op tot een internationale aanwezigheid in bezet gebied, “zoals voorzien in het principe-akkoord” van september tussen Israel en de PLO, ter bescherming van de Palestijnse bevolking. Israel had zijn bezwaren hiertegen eerder al ingeslikt. (Reuter, AP)