Tracé HSL door kassengebied

DEN HAAG, 19 MAART. Het kabinet heeft gisteren zijn voorkeur uitgesproken voor een tracé voor de hoge-snelheidslijn (HSL) door het Groene Hart van Holland en oostelijk van Zoetermeer. Naar het zuiden toe loopt het voorkeurstracé via Breda naar de Belgische grens. De aanleg van de lijn kost bijna zes miljard gulden.

Minister Bukman (landbouw), die er zich vorige week tegen verzette dat de lijn het kassengebied bij Bleiswijk zou doorkruisen, ging nu akkoord. Het kabinet heeft ruim honderd miljoen gulden compensatie toegezegd voor glastuinders die moeten wijken voor de HSL.

Het voorkeurstracé loopt van Amsterdam naar Schiphol over het bestaande spoor. Vanaf de Schipholtunnel tot aan Nieuw-Vennep loopt het langs de bestaande verbinding Amsterdam-Leiden. Vanaf Nieuw-Vennep loopt het tracé naar Rotterdam ten oosten van Zoetermeer en niet ten westen van deze gemeente, zoals Bukman wilde. Het gekozen tracé ligt volgens het kabinet buiten het stedelijk gebied in de Randstad en spaart zoveel mogelijk de waardevolle gebieden van het Groene Hart. Bij Hazerswoude gaat de HSL in een tunnel onder de Oude Rijn door. Daartoe is op het laatste moment besloten, aldus Maij-Weggen. Dat kost zeventig miljoen extra.

Door Rotterdam rijdt de trein over de bestaande lijn, vanaf Barendrecht over een nieuw tracé naar Breda en vandaar langs de A-16 naar België.

Pag.3: Breda niet tevreden over route HSL

Met de Belgen wordt nog onderhandeld over de aansluiting op het Belgische HSL-net. Zij gaven de voorkeur aan Bergen op Zoom als grensovergang voor de nieuwe spoorlijn, maar dat stuitte in Nederland weer op onoverkomelijke bezwaren, vooral op milieugebied. Het overleg met de Belgen verloopt volgens Maij-Weggen “niet slecht”. Voor de aanleg van de spoorlijn op Belgisch grondgebied wil Nederland 500 miljoen tot 700 miljoen gulden bijbetalen, als er voor de route via Breda wordt gekozen, aldus de minister.

De keuze van het kabinet voor een tracé via Breda is geheel volgens de wens van Provinciale Staten van Noord-Brabant, maar tegen de zin van de gemeente. Burgemeester Nijpels van Breda vindt een tracé via zijn stad 'dramatisch', omdat bedrijven wellicht het veld moeten ruimen, de natuur wordt aangetast en de voorgenomen inlijving van buurgemeente Prinsenbeek op de tocht komt te staan.

De beslissing van het kabinet is een voorlopig besluit. De komende negen maanden gaat het kabinetsbesluit het inspraakcircuit in. Daarna moet het volgende kabinet een definitieve keuze doen. Vervolgens spreekt de Tweede Kamer zich erover uit. CDA en PvdA, die nu nog een meerderheid in de Tweede Kamer vormen, hebben eerder laten weten dat zij een nieuwe lijn accepteren. De VVD is volgens het Tweede-Kamerlid Jorritsma “gematigd positief” over het voorkeurstracé, maar vindt het nog veel te vroeg voor een definitief oordeel. D66 wil wel een HSL, maar niet door het Groene Hart.

Als de HSL is voltooid - volgens minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) in 2003 - zullen naar verwachting zes tot zeven miljoen internationale en negen tot tien miljoen Intercity-reizigers van de hogesnelheidslijnen gebruik maken. Minister Alders (milieu en ruimtelijke ordening) onderstreepte gisteren dat de hogesnelheidstrein een grote concurrent wordt van het weg- en luchtverkeer. Door de snellere spoorverbindingen die ontstaan met België, Engeland en Frankrijk, kunnen jaarlijks vijf miljoen luchtreizigers in de trein worden gelokt, aldus Alders.

De hogesnelheidstrein kan niet over het bestaande spoor dat via Den Haag loopt, vindt het kabinet. Het overige spoorverkeer zou daarvan te veel hinder ondervinden. Hoewel de spoorlijnen in de Randstad verdubbeld worden, zou het ten koste gaan van de vervoerscapaciteit. Bovendien kan de hogesnelheidstrein nauwelijks snelheid maken op de bestaande lijnen. Maij-Weggen wees er op dat op tachtig procent van het nieuwe tracé 300 kilometer per uur kan worden gehaald.