Stemrecht (2)

Men moet in dit land voor iedere bagatel gediplomeerd zijn, voor het inrichten van een etalage, voor het gooien met straatstenen, het houden van poedels.

Maar stemmen mag iedereen. Ik stel voor dat we daar een examen voor invoeren. Zo'n examen zou uiteraard gratis kunnen worden afgelegd en het te behalen diploma kan worden opgevat als bewijs dat men geïnteresseerd en ter zake enigermate kundig is. De lesstof dient overzichtelijk en summier te zijn, zoals een verkeerstheorie-examen dat is, maar zonder zo'n diploma mag niemand meer de snelweg van de politiek op. Het examen zou de overheid in staat stellen het publiek voor te lichten over politieke geschiedenis en infrastructuur, het hoe en waarom van opkomend fascisme etcetera. Het idee dat we via de media voldoende voorgelicht worden dienen we te laten varen, kiesgerechtigden die tijdens straatinterviews worden aangehouden weten het verschil niet tussen Frits Bolkestein en Pieter van Vollenhoven. Ook lijkt het me onzin om een dergelijke regeling te beschouwen als een aanslag op de democratische grondvrijheid. Er is ook niemand die het verplicht afleggen van een rijexamen beschouwt als een inbreuk op zijn of haar vrijheid. En onze traditie om ondeskundig te mogen oordelen kan dan voortbestaan in tapperij en huiskamer.

    • M.L.W. van Brakel