Stemrecht (1)

In 'Op zoek naar wat ons bindt' (NRC Handelsblad, 12 maart) geeft Rita Kohnstamm als haar persoonlijke mening dat achttienjarigen niet per definitie het kiesrecht gegeven zou moet worden.

Als zij hen op deze leeftijd nog niet tot oordelen in staat acht, wanneer dan wel? Moet er een verplicht examen burgerschapskunde voorafgaan aan het verlenen van het actief kiesrecht? De wetgever verdiept zich niet in persoonlijke kwaliteiten en motieven maar hanteert slechts het leeftijdscriterium. Gelukkig, anders zou ook Kohnstamm nog uitgesloten kunnen worden wegens onvoldoende kennis van het (kies)recht. Immers de handelingsbekwaamheid, die zij als maatstaf neemt, geldt alleen in het privaatrecht, - ook een 16-jarige kan door huwelijk of handlichting handelingsbekwaam zijn - en het Nederlanderschap dat zij als voorwaarde voor het kiesrecht veronderstelt, is geen eis bij de stemming voor de gemeenteraad. Je behoeft op de dag van de kandidaatstelling slechts ingezetene te zijn en tevens op de dag van de stemming 18 jaar. Voor de democratie is het goed als ook de stem van een achttienjarige meetelt: juist deze groep kan een andere visie op de toekomst kan hebben.

    • Jac. W. Lut