Slemtechniek

Het Tilburgse Kruikentoernooi staat al sinds jaar en dag op de toernooiagenda. Hoewel van oudsher één van de grotere tweedaagse toernooien, deden er dit jaar beduidend minder paren mee. Het 'Kruiken' is aangesloten bij het NTCI (Nationaal Toernooi Circuit IMP), vandaar dat relatief veel goede spelers wel van de partij waren. Zij zijn het hele jaar bezig puntjes te sprokkelen voor het goed gedoteerde eindklassement.

Twee voorbeelden uit de slemzone.

Oost geverNoord

Allen kw.ß7 AH98743

ß6 A

♦diam; VB3

ß4 A5

WestOost

ß7 B6ß7 52

ß6 5ß6 VB1086432

♦diam; 107654♦diam; 2

ß4 H10976ß4 B8

Zuid

ß7 V10

ß6 H97

♦diam; AH98

ß4 V432

West Noord Oost Zuid

Van Besouw De Bruyn

3ß6 3SA

pas 4SA pas 5♦diam;

pas 7ß7 pas pas

pas

De latere winnaars van het toernooi zaten NZ. Over het preëmptieve 3ß6 bood Wynand de Bruyn geïnspireerd 3SA. Het kostte zo Piet van Besouw nog maar weinig moeite om via azenvragen aan te leggen in 7ß7. Hoewel het nog beter betalende 7SA de top was, leverde het groot slem in schoppen al een procentje of tachtig op. Aan één tafel ging het bieden zo:

West Noord Oost Zuid

pas 1♦diam;

pas 1ß7 2ß6 pas

pas 3ß6 pas 3SA

pas 4♦diam; pas 4ß6

pas 4SA pas 5ß6

pas 6ß4 pas 6ß7

pas 7♦diam; pas pas

pas

Noord gaf met 3ß6 een sterk spel aan. Over 3SA van zuid zat noord in de problemen. Klein slem was zeker, terwijl groot slem beslist nog niet uitgesloten was. Maar in welke kleur? Er was nog steeds geen fit vastgesteld. Het liefst had noord nu met 4ß7 zijn lange kleur herhaald. Dat bod kon echter worden afgepast. Noord probeerde daarom het forcing 4♦diam;. Zuid bood zijn hartencontrole en gaf over 4SA Roman Key Card Blackwood met 5ß6 ♦Adiam;A-H aan. Noords 6ß4 was een algemene groot slem poging, waar zuid met 6ß7 goed op in ging. Omdat noord niet zeker wist of 6ß4 ß7V aanbood, maakte hij het maar af met 7♦diam;. Ook niet zo'n gek contract, zo lang de troeven maar niet slechter dan 4-2 zitten. West startte ß65 voor het aas. De leider speelde ♦diam;V en vervolgens ♦diam;B en wist toen dat hij down was. Er volgde nog een aardige wending. De leider begreep dat een aantal paren in 7ß7 of in 7SA zouden zitten. Die contracten gaan down als de schoppens niet lopen. Immers, de normale aanpak van de schoppenkleur is om te beginnen met het voorspelen van de vrouw. Je wapent je dan tegen boer-vierde bij west. Dat gaat alleen verkeerd met boer-vierde in oost. Onze leider speelde daarom in slag vier een schoppen van tafel naar zijn tien! Met die speelwijze zou hij in ieder geval eenzelfde resultaat boeken als de spelers die in 7ß7 of in 7SA zouden down gaan vanwege boer-vierde in oost. Zaten de schoppens normaal, dan was 7♦diam; met het gegeven zitsel toch al een nul.

Het volgende slem is een taxatiekwestie.

Oost geverNoord

Allen kw.ß7 97

ß6 2

♦diam; B10983

ß4 H8432

WestOost

ß7 V6532ß7 AB1084

ß6 HV74ß6 A96

♦diam; AV♦diam; H764

ß4 B5ß4 A

Zuid

ß7 H

ß6 B10853

♦diam; 52

ß4 V10976

West Noord Oost Zuid

1ß7 pas

2ß6 pas 3ß6 pas

3ß7 pas 3SA pas

4♦diam; pas 4SA pas

5♦diam; pas 6ß7 pas

pas pas

3SA was de zogenaamde 'serious no-trump'.

Zuid startte met ß6B. De leider nam ß6H en speelde onmiddellijk ß7V van tafel in de hoop dat noord met heer-tweede zou dekken. Toen een kleintje verscheen, besloot de leider toch maar te snijden. Op zich de correcte speelwijze om alle slagen in troef te halen, maar niet hier. Zuid kwam aan slag met ß7H en speelde harten na die noord troefde: één down.

De leider had het gevaar van de ietwat verdachte hartenstart beter moeten onderkennen. Waarom start iemand in de kleur die over en weer gesteund is? Als oost hier beter over had nagedacht, zou hij troefaas geslagen hebben, waarmee hij als beloning de secce heer had gevonden. Bovendien, mocht troefheer onverhoopt toch bij noord hebben gezeten, dan nog mochten OW op een goede score rekenen. Met de gegeven handen was het niet onredelijk te veronderstellen dat het slem door lang niet iedereen was uitgeboden.

    • Jan van Cleeff