Ramsj

M.A. Schwartz: Barnsteen. Een bundel verhalen uit de klassieke oudheid; Paperback, Atheneum-Polak 1991, van ƒ 29,90 voor ƒ 12,90, De Slegte.

Bundeling van fragmenten uit klassieke teksten, vertaald door Schwartz die een onderverdeling maakte in epos (Homerus natuurlijk), geschiedschrijving (o.a. Herodotus, Thucydides), brieven (Cicero, Plinius), de lichtere muze en fabels. Soort bloemlezing op de klassieken dus, ontsloten door een index.

    • Ewoud Sanders