PvdA: bewindsman asielbeleid nodig

PAG.2 VRAAGGESPREK

DEN HAAG, 19 MAART. De PvdA wil nog deze kabinetsperiode een bewindsman aanstellen die het asielbeleid gaat coördineren. Het kabinet steunt het plan van premier Lubbers om aan de grenzen opnieuw te gaan controleren.

Volgens de woordvoerder van vice-premier W. Kok, die het plan van de PvdA om een bewindsman aan te stellen gisteren naar buiten bracht, laat een dergelijke aanpak zien “dat het het kabinet ernst is met de asielproblematiek”. Het zou volgens de PvdA een zittend bewindspersoon moeten zijn die onder verantwoordelijkheid van Algemene Zaken gaat werken. Ook in een volgend kabinet wil de PvdA, net als andere partijen overigens, zo'n bewindspersoon aanstellen, dan wel een 'crisismanager' op ambtelijk niveau. Het explosief stijgend aantal asielzoekers noopt daartoe, aldus de woordvoerder.

Hij wilde nog geen namen noemen van mogelijke kandidaten voor de huidige resterende kabinetsperiode, omdat het kabinet gisteren wel over zo'n coördinerend bewindspersoon heeft gepraat, maar het daarover nog niet eens is kunnen worden. Lubbers zou volgens de PvdA te veel andere taken hebben.

Lubbers toonde zich gisteren niet enthousiast over het voorstel van de PvdA. Tijdens het wekelijkse televisiegesprek zei hij bang te zijn voor een “vlucht in de structuur” zolang allerlei beleidsmaatregelen nog niet zijn aangenomen. Tweede-Kamerlid J. De Hoop Scheffer (CDA) zei dat “elke suggestie welkom is”, maar hij vroeg zich af of de periode tot de verkiezingen “niet te kort is om nog zoveel overhoop te halen”. Een coördinerend bewindspersoon kan pas echt zijn werk goed doen als hij ook daadwerkelijk een eigen budget en bevoegdheden krijgt, aldus De Hoop Scheffer.

Lubbers deelde na de wekelijkse ministerraad mee dat het kabinet zijn plan steunt om controle aan of vlak achter de grenzen opnieuw in te voeren. Dit om mensen die in Nederland asiel zoeken maar bij voorbaat kansloos zijn, te kunnen tegenhouden en anderen versneld een procedure te kunnen laten afronden. In een schrijven aan zijn collega's eerder deze week had Lubbers zo'n maatregel voorgesteld om de snel groeiende stroom asielzoekers in te dammen. Dit in afwachting van de inwerkingtreding van het verdrag van Schengen.

Gisteravond sprak Lubbers over het “intensiever controleren van trein- en autoverkeer dat hier binnenkomt”. Nederland wordt volgens hem tot zulke maatregelen gedwongen, onder meer doordat Duitsland zijn asielwetgeving heeft verscherpt. Daardoor komen meer asielzoekers naar Nederland, aldus Lubbers.

Binnenkort ontvangt de Tweede Kamer een brief van het kabinet over de voorstellen.

Pag.2: PvdA wil steekproeven als controle

Justitie krijgt de middelen, zo zei Lubbers, om meer vreemdelingenpolitie aan te stellen om een dergelijk beleid mogelijk te maken. Het Tweede-Kamerlid M. van Traa (PvdA) zei in een reactie zich alleen iets bij dergelijke maatregelen te kunnen voorstellen als het gaat om steeksproefgewijze opsporingsmaatregelen. Die vinden nu ook vlak achter de grens op snelwegen of treinstations plaats, onder meer om drugstransporten op te sporen.

De categorie die direct teruggestuurd kan worden, zou volgens het kabinet moeten bestaan uit de groep die al elders in bijvoorbeeld Duitsland asiel heeft aangevraagd en daar is uitgeprocedeerd. Een en ander wil het kabinet regelen in het wetsontwerp dat het kabinet in voorbereiding heeft. Asielzoekers zonder paspoort worden niet meteen teruggestuurd maar moeten zich eerst bij de vreemdelingenpolitie melden.

Het wetsontwerp betekent in de praktijk dat vluchtelingen uit Bosnië, die via Duitsland of België komen, niet tot Nederland zullen worden toegelaten. Voor vluchtelingen die aanwijsbare redenen hebben om Nederland als asielland te kiezen, bij voorbeeld omdat zij hier familie hebben, zal volgens Lubbers een uitzondering worden gemaakt. Om de opvang van vluchtelingen uit het voormalige Joegoslavië niet geheel op de buurlanden te laten neerkomen, moeten volgens Lubbers afspraken worden gemaakt met Duitsland en België over aantallen die elk land wil opnemen. Daarnaast is het kabinet en wetsontwerp aan het voorbereiden dat het voor illegalen onmogelijk moet maken om van Nederlandse voorzieningen zoals de bijstand gebruik te maken. Lubbers wil verder afspraken maken met de andere Europese landen om meer vluchtelingen op te vangen in de eigen regio.