Plannen voor fotomuseum

ROTTERDAM, 19 MAART. In Winterswijk bestaan vergevorderde plannen voor de oprichting van een internationaal museum voor twintigste-eeuwse-fotografie. De eerste expositie in het museum, dat zich zal richten op Nederland en het Roergebied, moet in 1995 plaats hebben.

Initiatiefnemers zijn Ger Fiolet en Riekje Draaijer, die samen een organisatiebureau voor internationaal reizende fototentoonstellingen hebben. Het Museum Fiolet International Photography moet gevestigd worden in de monumentale boerderij van het tweetal. De kosten worden geschat op zes ton. De initiatiefnemers zullen steun zoeken bij overheid en bedrijfsleven.