Misleiding

L.H.C. Friederich gewaagt in een ingezonden brief van 15 maart van de verdiensten van de PvdA, zoals de 'AOW van Drees'.

Deze werd echter ingevoerd door minister Suurhoff. Bij de invoering van de Algemene Ouderdomswet maakte een predikant er principieel bezwaar tegen. Hij beriep zich op de Mozaïsche wetgeving: Wie het altaar bedient zal van het altaar leven. Ik had de eer dit standpunt voor de belastingrechter te verdedigen en heb toen opgemerkt: “De predikant heeft meer vertrouwen in de Lex-Mozes dan in de Lex-Suurhoff.” Dit werd toen niet gewaardeerd. Hoezeer is dit bezwaar echter bewaarheid. Het vroegere Gildewezen kende ook fondsen voor ouden, weduwen en wezen. Zij berustten eveneens op het omslagstelsel en gingen prompt na één generatie failliet omdat de toezeggingen niet waargemaakt konden worden. Ook de AOW heeft nauwelijks één generatie standgehouden. Vanaf 1956 tot 1980 toen de waardevastheid der uitkeringen, de pijler van het stelsel, ongedaan werd gemaakt. Niet het CDA doch de PvdA dient dit te worden verweten. Het was kiezersmisleiding.

    • Mr L. van Heijningen