Mestinjector

Koos van Zomeren schrijft in zijn stukje 'Barst' (NRC Handelsblad, 1 maart) dat de grutto's klem zitten tussen cyclomaaier en mestinjector en dus vermalen worden tussen twee molenstenen, te weten het inkomen van de boer aan de ene kant en de eisen van het milieu aan de andere kant.

Dit is een drogreden: de mestinjector is nodig om de enorme hoeveelheid mest die zo nodig in ons kleine Nederland geproduceerd moet worden onder de grond te werken, om de stankoverlast en de ammoniakemissie te reduceren. Het probleem wordt daarmee alleen maar verplaatst, namelijk naar het grondwater. Het milieu is met deze maatregel per saldo niet gediend.

Als Van Zomeren gelijk had zou dat tragisch zijn, maar het gaat hier niet om eerlijke milieu-eisen. De mestinjector is een pseudo-milieumaatregel, die het probleem verplaatst en onzichtbaar maakt. Het is een schijnoplossing. In het huishouden noemen we dat: “Het stof onder het matje schuiven.”

    • Mr. Vera M.N. Bouma