Meer sporters

PAPENDAL, 19 MAART. Het aantal geregistreerde sporters in Nederland, aangesloten bij de 91 bonden van NOC*NSF, is vorig jaar met 2,1 procent toegenomen. Daarmee komt het aantal bij de koepel aangesloten sporters op 4.406.538.

Opvallend is dat het aantal studenten dat lid is van de Nederlandse Studenten Sport Stichting, met 4512 is toegenomen tot 67.500, waardoor deze bond het Nederlands Handbal Verbond uit de top vijftien heeft verdrongen. De Nederlandse Squash Rackets Bond was in 1993 de grootste winnaar met meer dan een verdubbeling van het aantal leden (115 procent). Daarna volgen de Koninklijke Nederlandse Krachtsport Bond (plus 95 procent) en de Stichting Nederlandse Hippische Sportbond (59 procent). Cijfermatig gezien is de aanwas van de NHS met 41.719 het grootst geweest. De grootste verliezers waren de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (min 18.135) en Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Bond (min 6404).