Latijn

In een artikel over een CD met Gregoriaans gezongen door de Benedictijner monniken, staat onder meer dat de katholieke kerk in de jaren zestig het Latijn heeft vervangen door de volkstaal (NRC Handelsblad, 14 maart).

Dit is onjuist. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft in de constitutie over de Liturgie 'Sacrosanctum Concilium' bepaald dat het Latijn de taal van de kerk blijft en dat daarnaast de volkstaal wordt toegelaten uit pastorale overwegingen. Volkstaal en Latijn zijn als liturgische voertalen gelijkwaardig maar niet gelijk. In Nederland heeft de inmiddels 2500 leden tellende Vereniging voor Latijnse Liturgie zich sedert haar oprichting in 1967 sterk gemaakt voor het levend bewaren van het Latijn binnen het pluriforme aanbod. In Nederland kan in de Benedictijner abdij van Vaals dagelijks het Gregoriaans gezongen door onder meer jonge monniken worden meegemaakt. In bijvoorbeeld Utrecht, 's-Gravenhage en Amsterdam kan iedere zondag de liturgie volledig in het Latijn worden gevierd. Wekelijks worden op vele tientallen plaatsen in Nederland missen gevierd gedeeltelijk in de volkstaal met Gregoriaanse zang. Nederland onderscheidt zich op dit punt in positief opzicht van vele andere landen.

    • Mw. Mr. H.D.L.M. Schruer