Indianenpaspoort is geldig in Nederland

DEN HAAG, 19 MAART. Canadese en Amerikaanse Mohawk-indianen mogen Nederland bezoeken met hun eigen paspoort.

De Raad van State heeft gisteren twee indianen in het gelijk gesteld, die bezwaar aantekenden tegen het besluit van minister Kooijmans van buitenlandse zaken om hen de toegang tot Nederland te weigeren zonder Canadees of Amerikaans paspoort. Al jaren reizen de Mohawks naar Nederland op het paspoort van de Irokese Liga, een samenwerkingsverband van zes Noordamerikaanse indianenstammen. Ze krijgen daarvoor een speciale verklaring van de Nederlandse ambassade. Eind 1993 werd twee indianen zo'n verklaring geweigerd. Tijdens de zitting van de Raad van State werd het Irokese paspoort gisteren een “fantasie-paspoort” genoemd. Voor de Mohawks, die al jaren voor zelfbeschikking ijveren, is het paspoort echter een belangrijke vorm van erkenning. De indianen bezoeken in april Nederland om te praten met schuldeiser van hun 'ambassade'. De laatste ambassadeur van hun stam verdween met achterlating van een schuld van 1,5 miljoen gulden.