Bonden dreigen Schiphol met actie

ROTTERDAM, 19 MAART. De onderhandelingen over een nieuwe CAO voor de 1700 werknemers van de luchthaven Schiphol zijn vastgelopen. Gistermiddag hebben de vakbonden AbvaKabo, CFO en VPS van de directie van Schiphol geëist dat het overleg uiterlijk dinsdagmorgen wordt hervat. Als de directie niet op het ultimatum ingaat, zullen de bonden donderdag met het personeel acties gaan voeren.

Het overleg tussen bonden en Schiphol stokt op de eis van de vakbonden dat de bij de vorige CAO-ronde gemaakte afspraak om negen procent van het werknemersbestand uit te besteden, wordt teruggedraaid. Het personeel van Schiphol verzorgt alle ondersteunende diensten op de luchthaven, zoals het afhandelen van de vracht, de beveiliging, de gezondheidszorg, de brandweer en het busvervoer ter plaatse. De luchthavendirectie wil 150 werknemers, die in dienst zijn bij het busvervoerbedrijf en bij de beveiliging, onderbrengen bij andere werkgevers. Het personeel zou wel in dienst blijven bij de luchthaven Schiphol, maar zou hiërarchisch onder de nieuwe werkgever vallen. De vakbonden gaan hier niet mee akkoord, omdat de werknemers hierdoor onder slechtere arbeidsomstandigheden zouden moeten werken. Dat de bonden in eerste instantie wel hebben ingestemd met de uitbestedingsplannen, valt volgens CFO-woordvoerder E. Grootendorst niet te ontkennen. “Dat waren onze voorgangers, maar wij willen dat beleid terugdraaien.”

De vakbonden zijn volgens Grootendorst bereid om hier veel tegenover te stellen. “Wij gaan akkoord met een loonsverhoging van nul procent in 1994 en 1,5 procent in 1995, terwijl de prijscompensatie voor dit jaar al op drie procent zou uitkomen. Bovendien zijn we akkoord gegaan met negen van de zeventien verslechteringsvoorstellen die de directie heeft neergelegd.”

Als de directie van Schiphol niet ingaat op het ultimatum om de onderhandelingen te hervatten, zullen de bonden samen met het personeel actie gaan voeren. Volgens Grootendorst is het voor het eerst in de bestaansgeschiedenis van de luchthaven dat de werknemers op deze manier in het geweer komen. Uniek is volgens hem ook dat de bonden, die circa de helft van het personeelsbestand direct vertegenwoordigen, zo gezamenlijk optreden. AbvaKabo, CFO en VPS zijn bonden voor (semi)overheidspersoneel. Dat het personeel van de (private onderneming) Schiphol bij deze bonden is aangesloten, stamt uit de tijd dat de overheid volledig eigenaar was van de luchthaven.

In welke vorm de eventuele acties zullen plaatsvinden, is nog niet bekend. Grootendorst denkt aan publieksvriendelijke acties, zoals demonstratieve werkonderbrekingen. In het uiterste geval volgen stiptheidsacties.