Betere cijfers van Elsevier zorgen bij beleggers voor weinig enthousiasme; Aandelenkoersen maken forse duikeling

AMSTERDAM, 19 MAART. De aandelenkoersen op de Amsterdamse beurs kregen tegen het einde van de week een flinke tik door massale verkopen op de obligatiemarkt. Vooral buitenlandse beleggers schrokken van de inflatiecijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag publiceerde. Een andere reden voor de lagere koersen was teleurstelling over de bedrijfsresultaten die bij een aantal grote beursfondsen toch wat tegenvielen.

Volgens de CBS-cijfers is de inflatie in februari met 3,0 procent gestegen, maar dat hoger dan verwachte cijfer was vooral het gevolg van een andere berekeningsmethode voor de inflatie. Nederlandse beleggers hadden alvast ingespeeld op deze nieuwe berekening door guldensleningen in te ruilen voor Duitse obligaties. Maar vooral buitenlandse beleggers hadden dat nagelaten, wat een forse schrikreactie veroorzaakte.

Hoogovens en Elsevier moesten terrein prijsgeven nadat ze de resultaten over 1993 bekend maakten. Bij Hoogovens, dat een verlies van 234 miljoen bekend maakte, viel vooral verkeerd dat het staalfonds een converteerbare obligatielening van 275 tot 330 miljoen gulden wil uitgeven. De uitgifte van een convertible kort na de vorige aandelenemissie van 375 miljoen gulden wakkert de vrees voor verwatering van de winst per aandeel aan. Daar komt bij dat sommige beleggers volgens handelaren hun aandelen verkochten om vervolgens convertibles terug te kopen. Die bieden een veilige rente en bieden bovendien de mogelijkheid te profiteren van een eventuele verdere koersstijging van de aandelen.

Ook de cijfers van Elsevier zorgden voor weinig enthousiasme. Het uitgeversconcern presenteerde traditioneel fors betere cijfers, maar was wat betreft de toekomstverwachtingen terughoudender dan de afgelopen jaren het geval was. Ook verkochten beleggers aandelen hun aandelen Elsevier om over te stappen naar de Britse fusiepartner Reed.

De Amerikaanse dollar boekte gisteren flinke koerswinst. In Amsterdam stond de koers aan het eind van de middag op 1,9060 gulden na 1,8885 gulden op de voorgaande dag. De dollar begon de dag al hoger omdat onder de handelaren het gevoel de overhand had gekregen dat het uitblijven van een renteverlaging in Duitsland op donderdag een al te negatief effect op de dollar had gehad.

De koersstijging kreeg in de loop van de dag een steviger basis op geruchten over een ophanden zijnde officiële renteverhoging in de Verenigde Staten. Twee Amerikaanse banken verhoogden in ieder geval donderdag al hun prime rate, de rente voor de grote cliënten, van 5,75 tot 6,00 procent. Deze verhoging diende overigens om de tarieven op één lijn te brengen met die van de andere commerciële banken. Komende dinsdag is er een bijeenkomst van het beleidscomité van de Amerikaanse centrale banken. Daar zou een renteverhoging uit kunnen komen. De Europese beurzen waren over het algemeen behoorlijk lager. In Frankfurt ging de DAX-index met 19,45 punten naar beneden tot 2155,61 punten. De Londense beurs zakte met 37,6 punten tot 3218,1 punten.