Amsterdam wil naaiateliers uit de illegaliteit

AMSTERDAM, 19 MAART. De gemeente Amsterdam wil bevorderen dat illegale confectie ateliers voortaan legaal gaan werken. Een nog op te richten steunpunt moet dit beleid zien te realiseren.

Dit blijkt uit de concept-raadsvoordracht die wethouder P. Jonker van economische zaken aan de gemeenteraad heeft gestuurd. Ateliers die ondergronds blijven, kunnen in navolging van het landelijk beleid rekenen op een harde aanpak.hard aangepakt.

Ongeveer tachtig exploitanten van illegale confectie ateliers in Amsterdam willen legaal aan de slag, zo is uit onderzoek gebleken. Het is niet precies bekend hoeveel ateliers zij drijven. Van de naar schatting duizend illegale naaiateliers in het land, bevindt zich meer dan de helft - 650 - in de hoofdstad. Van de 6.000 werknemers die er hun brood verdienen is 95 procent van buitenlandse herkomst en verblijft 80 procent illegaal in Nederland. Die hoeven vooralsnog niet te rekenen op legalisering.

Amsterdam hoopt met het nieuwe beleid zoveel mogelijk arbeidsplaatsen in de confectiesector te kunnen behouden. Legalisering van àlle illegale werknemers binnen de branche, zoals de raadsfractie van GroenLinks in januari in een nota bepleitte, gaat Jonker te ver. Groenlinks-raadslid F. Hulsman vreest dat de landelijke repressieve aanpak van ateliers in de hoofdstad een omvangrijk verlies van arbeidsplaatsen tot gevolg heeft.

Volgens de wethouder kunnen veel van deze bedrijven niet voortbestaan als ze aan de wettelijke regels moeten voldoen. Bovendien is het aantal “echte” arbeidsplaatsen in de confectie in deze regio beperkt. Er zijn geen signalen dat aan de vraag naar arbeiders niet langs de legale weg kan worden voldaan, aldus Jonker.

Verder valt niet te voorspellen wat het effect van de sanering zal zijn. Het hangt af van de manier waarop de exploitanten reageren op de situatie. Legaal aan de slag gaan is een mogelijkheid, maar het is niet uitgesloten dat een deel op de oude voet doorgaat. De pakkans kunnen exploitanten verminderen door meer werk door thuisarbeiders te laten doen. Een derde mogelijkheid is verplaatsing naar het buitenland, of naar andere plaatsen in de regio Amsterdam. Jonker pleit dan ook voor het maken van goede afspraken met de omliggende gemeenten.

Het voorstel betekent niet dat er een jacht ontstaat op illegale confectie ateliers. Al in oktober 1993 maakte de hoofdofficier van justitie bekend dat prioriteit wordt gegeven aan malafide ateliers die veel overlast veroorzaken. Tweede op de lijst staan de ruimten waar de arbeidsomstandigheden slecht zijn.