Winst MeesPierson stijgt naar 211 mln

AMSTERDAM, 18 MAART. De nettowinst van MeesPierson, een dochteronderneming van ABN Amro, is over 1993, exculsief bijzondere posten met 45 procent gestegen tot 211 miljoen gulden. Dit heeft bestuursvoorzitter J. Kleiterp bekendgemaakt.

Kleiterp zei te kunnen terugzien op een voorspoedig jaar, het eerste jaar van de fusie van de gespecialiseerde, algemene bank Mees & Hope en de effectenbank Pierson, Heldring en Pierson. Hij verwacht dat de fusiekosten in totaal 80 miljoen gulden zullen bedragen. Daarvan drukte de helft op het afgelopen jaar en zal het resterende bedrag zal in 1994 en 1995 worden genomen. Op termijn verwacht hij dat de voordelen van de fusie tussen 70 en 80 miljoen gulden per jaar zullen bedragen.

In 1993 steeg het renteresultaat van MeesPierson met veertig procent tot 483 miljoen gulden. Dat is volgens Kleiterp het gevolg van de accentverlegging de kredietverlening aan de overheid naar zakelijke kredieten, die hoger renderen. In verband met die stijging van de zakelijke kredietverlening verhoogde MeesPierson de post 'waardeveranderingen van vorderingen' (de toevoeging aan de 'stroppenpot') met 25 miljoen gulden tot 105 miljoen gulden. Ook de rentebaten op het bedrag dat ABN Amro betaalde voor de Mees-dochter Leaseplan droegen aan het hogere renteresultaat bij. De provisiebaten stegen met 76 miljoen gulden tot 470 miljoen gulden en het resultaat uit financiële transacties ging omhoog met 50 miljoen gulden tot 167 miljoen gulden.

De solvabiliteitsratio van MeesPierson, het aansprakelijk vermogen (inclusief verborgen reserves) als deel van de naar risicograad gewogen activa, kwam in 1993 uit op 12,1 procent. Kleiterp verwacht dat het resultaat van MeesPierson in het lopende jaar tenminste gelijk zal zijn aan dat in 1993. Kleiterp, afkomstig van fusiepartner Pierson Heldring & Pierson, wordt dit jaar opgevolgd door D. van Wensveen, die afkomstig is van Mees & Hope.