Vervolguitgifte 30-jr staatslening

De Nederlandse staat heeft met de vervolguitgifte van de 30-jarige 7,5 procent lening 1993 per 2023 een bedrag van 655 miljoen gulden binnengehaald. De uitgiftekoers is vastgesteld op 109,85 procent. Het rendement komt aldus uit op 6,72 procent. De acht tranches van de lening hebben bij elkaar 12,9 miljard opgebracht.

Financiën toonde zich tevreden over de opbrengst van de jongste uitgifte. De lening dient voor dekking van de financieringsbehoefte van het Rijk in 1994. Die wordt geraamd op 51,1 miljard gulden. In deze behoefte is nu voor 18,7 miljard voorzien.