Tweedehands auto's

Het artikel van 'Van gepoetst naar verroest' (12 maart) maakt melding van stagnerende autoverkopen als gevolg van de toenemende handel in tweedehands auto's. Bijgevoegd is een grafiek die de in de tekst genoemde getallen grafisch representeert. In een wanhopige poging te blijven behoren tot de selecte groep Nederlanders die de kwaliteitskrant kan bevatten hebben wij onze vrije dag besteed aan het doorgronden van genoemde grafiek en de relatie ervan met de onderstaande tekst. Van de voorgenomen strandwandeling kwam die dag niets terecht.

Betreft een geel blokje nu de in dat jaar verkochte auto's, de in dat jaar gebouwde auto's of de auto's waar in dat jaar een kenteken voor is afgegeven. Afgezien van '400.000' komt geen enkel in de tekst genoemd getal in de grafiek terug, zodat wij er even aan hebben getwijfeld of überhaupt sprake was van enige relatie. Niets van de in de tekst gemelde toename van handel in tweedehands auto's is in de grafiek terug te vinden. Zij laat slechts zien dat een oude auto een grotere kans loopt om tweedehands te zijn dan een nieuwe.

    • M. Groenink
    • G.A. Somsen