Toeristenbelasting mag op asielzoekers worden geheven

DEN HAAG, 18 MAART. De Drentse gemeente Sleen mag toeristenbelasting vragen aan asielzoekers, al vindt de regering dat niet wenselijk. Dat schrijft staatssecretaris De Graaff-Nauta (binnenlandse zaken) in antwoord op vragen van de Tweede-Kamerfractie van D66. De fractie had om vernietiging van het besluit van Sleen gevraagd.

Het gemeentebestuur van de Drentse plaats vroeg de eigenaar van een bungalowpark waarin asielzoekers waren gehuisvest bijna vijfduizend gulden toeristenbelasting over het jaar 1992. De verhuurder ging daartegen in beroep, maar het gerechtshof in Leeuwarden oordeelde dat de heffing wettig was.

Gemeenten zijn autonoom op het gebied van gemeentelijke belastingen, zo luidt de uitleg van De Graaff-Nauta. Toeristenbelasting kan worden gevraagd van personen die binnen de gemeente verblijven, maar niet in het bevolkingsregister zijn opgenomen. Het kan daarbij gaan om elk soort verblijf. Gemeenten kunnen in hun belastingverordening wel een vrijstelling voor asielzoekers opnemen. Sleen heeft dat niet gedaan.

Volgens de staatssecretaris komt de maatregel niet in aanmerking voor vernietiging omdat er geen sprake is van een “onaanvaardbare doorkruising van regeringsbeleid”. Eerder al liet minister Van Thijn (binnenlandse zaken) weten dat hij liever had gezien dat gemeenten geen toeristenbelasting heffen voor asielzoekers.