THORP

THORP staat voor Thermal Oxide Reprocessing Plant, waaruit valt af te leiden dat het om een fabriek gaat waar uraanoxide zal worden opgewerkt uit 'thermische' reactoren, zoals die nog op grote schaal worden gebruikt voor de opwekking van elektriciteit.

Een raadsel dus waarom Hancher en Post hun betoog in NRC Handelsblad van 12 maart beginnen met een tirade over een ander, nog nauwelijks gebruikt, type, de 'snelle' kweekreactor (waarin de kernsplijting wordt teweeggebracht door neutronen die niet eerst zijn afgeremd). De bewering in de inleiding dat de meeste landen hun plannen voor kweekreactoren op de lange baan hebben geschoven, maar Engeland niet, is dan ook onjuist. Waarschijnlijk wordt het Verenigd Koninkrijk bedoeld, dat één snelle kweekreactor heeft, en wel in Schotland. Maar daarvan zeggen de auteurs al in de eerste alinea dat die dit jaar zal worden stilgelegd.

    • J.A. Goedkoop
    • Bergen NH