Stellingen

De breedte van de trouwring is omgekeerd evenredig met de socio-economische status van de drager.

T. Delhaas, Rijksuniversiteit Leiden

Het huidige beleid van de politie om de snelheidscontrole van te voren aan te kondigen komt het financieringstekort van de overheid niet ten goede.

P.I. van Noort, Rijksuniversiteit Leiden

Door schade en schande wordt men grijs.

R. Hulst, Rijksuniversiteit Groningen

Het feit dat over bedrog in de Nederlandse wetenschap nauwelijks een boek te vullen valt, pleit zowel voor de integere wetenschappers als hun frauderende collega's.

P.P.T. Brons, Katholieke Universiteit Nijmegen

Het ontbreken van een goede definitie van 'kunst' mag er niet toe leiden dat iedere vorm van creativiteit tot kunst verheven wordt.

P. Fikkert, Rijksuniversiteit Leiden

Het is hypocriet om papier naar de papierbak te brengen zonder daarna ook gerecycled papier te gebruiken.

M.D. Davidson, Universiteit van Amsterdam