Prijs voor Crossing Border

AMSTERDAM, 18 MAART. Het Haagse Crossing Border Festival (waarin verscheidene kunstdiscplines verenigd worden) krijgt dit jaar een Kaleidoscoop-Award van de Europese Commissie.

Aan de Award is een bedrag verbonden van 30.000 ECU (circa 65.000 gulden). Het geld zal worden gebruikt voor een in september te organiseren festival in Nederland, België en Duitsland. Het Crossing Border Festival, een initiatief van de Hagenaar Louis Behre, krijgt de Europese onderscheiding vanwege zijn 'voorbeeld-karkater', zijn hoge creatieve kwaliteit en zijn duidelijke Europese dimensie. Het festival dat de afgelopen zomer voor het eerst in Den Haag werd gepresenteerd, heeft tot doel verschillende kunstvormen als film, muziek en literatuur bij elkaar te brengen en de kloof te dichten tussen de officiële literatuur en de literatuur van een jongere generatie. Schrijvers als Reve, Sinakowski en Giphart doen dit jaar mee aan het festival.