Personalia

Mr. P. van Vollenhoven wordt erevoorzitter van de Landelijke Organisatie van Politie Vrijwilligers (LOPV). Van Vollenhoven zal op 18 juni 1994 in een openbare ledenvergadering in Apeldoorn officieel worden geïnstalleerd. De LOPV is op 1 januari 1994 ontstaan na de opheffing van de Landelijke Organisatie van Reservisten bij het korps Rijkspolitie en het Landelijk Orgaan van Reservisten bij de gemeentelijke korpsen.