Pas verschenen

Rudolf Geel Een dichteres uit Los Angeles Uitg. Meulenhoff, 207 blz., ƒ 34,90

Bundeling van zes lange verhalen van Rudolf Geel (1941) waarbij, afgezien van het titelverhaal, de overige uit reeds eerder verschenen bundels afkomstig zijn.