Nederland steekt zich verder in de schuld

AMSTERDAM, 18 MAART. Het Nederlands gezin heeft zich het afgelopen jaar opnieuw meer in de schuld gestoken voor de aanschaf van een auto, bankstel, videorecorder of computer dan in 1992. Het verstrekte krediet over vorig jaar beliep 12.385 miljoen gulden, 3,5 procent meer dan in 1992. In 1991 en 1992 lag die groei nog op respectievelijk 10,7 en 9,9 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

In totaal stond bij verstrekkers van leningen voor consumptiegoederen eind vorig jaar 20,4 miljard uit, een toename van 400 miljoen ten opzichte van 1992. Als gevolg van de dalende rente nam de in rekening gebrachte kredietvergoeding af met 200 miljoen gulden tot 2,6 miljard.

Deze cijfers zijn gisteren bekend gemaakt door de Vereniging van financieringsondernemingen in Nederland (VFN) en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor dit jaar wordt uitgegaan van stabilisering van de omzet. De vereniging representeert 32 leden, waarvan de meeste dochterondernemingen van algemene banken, verzekeringsmaatschappijen en merkgebonden autofinanciers zijn. Volgens het CBS hebben de financieringsmaatschappijen 52 procent van de markt in handen. Postorderbedrijven en credit cardmaatschappijen hebben een bescheiden aandeel van vijf procent. Voor het overige geven algemene banken veertig procent van het consumptief krediet, gemeentelijke kredietbanken vier procent.

De Nederlander blijkt volgens de cijfers steeds meer te kiezen voor een doorlopend krediet dan voor een lening met een vaste looptijd. Dat soort kredieten, zoals persoonlijke leningen en huurkoop, nemen al enkele jaren af in populariteit. Het doorlopend krediet maakt nu 72,4 procent van de markt uit. Hiertoe wordt ook het postorderkrediet gerekend.

De afname van de groei wordt volgens de VFN vooral veroorzaakt door de teruglopende autoverkopen. Dat was vooral de eerste twee kwartalen van het vorig jaar merkbaar, hetgeen leidde tot een verscherping van de concurrentie. In de loop van het vorig jaar trok de kredietverlening weer aan. De mogelijkheden om geld te lenen worden steeds ruimer, zo stelt de vereniging. Dat komt onder meer door het groter wordende marktaandeel van credit cardmaatschappijen.

De Nederlandse consument gedraagt zich in vergelijking met andere landen als een gedisciplineerd lener, zo stelt de VFN. Zo bedroeg het uitstaande saldo vorig jaar 12.897 miljoen gulden. Dat is ongeveer de helft van het totaal van de aan consumenten toegezegde kredieten van 25.517 miljoen gulden.

De branche zal vooral aandacht blijven geven aan het 'als goed kredietgever blijven verstrekken van consumptieve kredieten aan particulieren', zo stelt de vereniging. Dat zijn de leden al verplicht volgens de wet. Maar, zo stelt de vereniging, zorgvuldigheid blijkt niet alleen uit het gedegen nagaan of de aspirant lener zijn schuld wel aan kan, maar ook uit de opstelling jegens cliënten die om welke reden dan ook in financiële problemen zijn gekomen.

De sector vreest dit jaar wel voor verder afnemende groei, krapper wordende marges en nog onzekere conjuncturele vooruitzichten, maar wil zich daartegen indekken met een voorzichtige koers van grotere efficiëntie en kwaliteitsverbetering.