Mogelijk twee daders bloedbad in Hebron

TEL AVIV, 18 MAART. Bij het onderzoek van een Israelische staatscommissie naar de toedracht van het bloedbad in Hebron, vorige maand, zijn gisteren vraagtekens gerezen over de aanvankelijke zekerheid dat slechts één man, Baruch Goldstein, verantwoordelijk was.

Twee militairen die ten tijde van de moordpartij bij de moskee, op 25 februari, dienst deden, verklaarden gisteren voor de commissie van onderzoek onder voorzitterschap van opperrechter Meir Shamgar dat kort na Goldstein nog een andere gewapende kolonist de moskee is binnen gegaan. Ook is onduidelijkheid ontstaan over het wapen waarmee 29 biddende Palestijnen werden vermoord. Enkele soldaten zeiden dat Goldstein met een M-16 geweer de moskee had betreden, terwijl een in de moskee dienstdoende officier eerder tegenover de commissie Shamgar had verklaard er zeker van te zijn dat hij een Glilon-geweer droeg.

Eveneens zijn gisteren tegenstrijdigheden aan het licht gekomen over de vraag of buiten de moskee gestationeerde soldaten eveneens het vuur hebben geopend op uit de moskee vluchtende Palestijnen. Twee soldaten zeiden dat ze op de deur schoten vanwaaruit de Palestijnen uit de moskee probeerden te ontsnappen. Vorige week werd dat door voor de commissie verschenen commandanten ontkend.

Ook is gisteren als gevolg van de getuigenissen van de soldaten onzekerheid ontstaan omtrent het tijdstip waarop Goldstein de moskee was binnengaan. Het verschil bedroeg vijftig minuten. Uit de getuigenissen bleek verder dat uitsluitend Palestijnen op wapenbezit bij het betreden van de moskee werden gecontroleerd en een van de vier tv-camera's die de moskee in de gaten houden, niet werkte. Tijdens de schietpartij in de als een moskee dienende Izak-hal onderbraken volgens een van de getuigende soldaten in de Abraham-zaal biddende kolonisten uit Hebron hun gebed niet.

Goldstein had bij de soldaten geen argwaan gewekt omdat hij nooit met leden van de Kach-organisatie in de Abraham zaal bad. Hij had van het leger toestemming om zijn auto bij de militaire positie naast de moskee te parkeren en bovendien was hij een arts. Gezien de aan het licht gekomen tegenstrijdigheden wordt in Israel met spanning uitgekeken naar de getuigenis, volgende week, van opperbevelhebber generaal Ehud Barak voor de commissie Shamgar.

    • Salomon Bouman