Minister Pangalos: uitbreiding bedreigt samenwerking in EU

BRUSSEL, 18 MAART. Volgens de Griekse minister van Europese zaken, Theodoros Pangalos, is de voorgenomen uitbreiding van de Europese Unie met Noorwegen, Zweden, Finland en Oostenrijk een “fout” en een “gevaar” voor de samenwerking binnen de EU.

Pangalos zei dat gisteren in Athene op een internationale conferentie van belastingdeskundigen. De opmerkingen van de Griekse minister zijn opvallend omdat juist onder zijn leiding deze week in Brussel een akkoord is bereikt over de toetreding van Noorwegen tot de EU op 1 januari van het volgend jaar. Twee weken geleden al werd overeenstemming bereikt met Zweden, Finland en Oostenrijk.

Pangalos zegt nu dat hij spijt heeft van de beslissing van de EU om op dit moment nieuwe leden toe te laten. Alvorens nieuwe verantwoordelijkheden aan te gaan, zou de EU er beter aan hebben gedaan om eerst haar interne structuur te versterken, ten einde te kunnen voldoen aan de voorwaarden van het Verdrag van Maastricht, aldus de Griekse minister.

De bezorgdheid van Pangalos over de grote slagvaardigheid waarmee de Europese Unie de uitbreiding doorzet, wordt gevoed door de blokkade die Groot-Brittannië en Spanje momenteel opwerpen bij het aanpassen van de besluitvormingsprocedures in Brussel voor de komst van vier nieuwe lidstaten. Groot-Brittannië en Spanje willen niet dat hun macht in de raad van ministers afneemt en zij verzetten zich daarom tegen het voorstel om de drempel die nodig is om onwelgevallige besluiten tegen te houden, op te hogen van 23 naar 27 stemmen. Volgens Pangalos leidt het forceren van de uitbreiding op dit moment tot grote problemen rond de besluitvorming, zodat de EU “niet langer beslissingen kan nemen en het gevaar bestaat dat zij volledig uiteenvalt”. Het zou daarom beter zijn geweest indien de uitbreiding niet volgend jaar, maar pas aan het eind van de eeuw had plaats gevonden, aldus Pangalos.

Een woordvoerder van de Europese Commissie zei vanochtend dat de commissie twee jaar geleden ook al heeft geadviseerd de uitbreiding uit te stellen. Maar tijdens de Europese top in Lissabon werd besloten eerst de uitbreiding met de vier landen te realiseren en dan pas over institutionele hervormingen te praten.

Europees commissaris Hans van den Broek, verantwoordelijk voor de uitbreidingsonderhandelingen, trekt een andere conclusie uit de moeilijkheden die zijn gerezen over de besluitvorming. Hij deed gisteren in een toespraak in Brussel een dringend beroep op de Britse en Spaanse regering om hun verzet op te geven. “Lidstaten moeten eenvoudigweg accepteren dat ze niet op elk onderwerp kunnen winnen en dat het onderdeel uitmaken van de Unie een zekere mate van geven en nemen inhoudt.”, aldus van den Broek.

    • Wim Brummelman