Milieu vriendelijke auto

Zet het kleine motortje aan, daardoor gaat het achterwiel draaien. Doordat het achterwiel gaat draaien, gaat de dynamo draaien. Die maakt stroom. De stroom gaat naar de grote motor, die laat het voorwiel draaien en dan rijdt de auto. Schakel het kleine motortje uit. Doordat het voorwiel draait gaat het achterwiel ook draaien en begin maar weer opnieuw!

ROEL VAN GORKUM, 8 jaar

Eindhoven

1. wiel

2. Batterijen van kleine motor

3. kleine motor

4. grote motor

5. dynamo

6. stroomdraad

7. knopje voor 2 en 3

Stuur een tekening of brief naar de Kinderpagina!

Als we je tekening afdrukken, krijg je een grote doos kleurpotloden, als we je brief plaatsen, sturen we je een houten vulpen. Inzenders mogen niet ouder dan twaalf jaar zijn.

Het adres is: Kinderpagina NRC Handelsblad, Paleisstraat 1, 1012 RB Amsterdam

Op de kinderpagina van 25 februari hebben we een tekening geplaatst van Thomas Stokmans (6 jaar). We zijn helaas zijn adres kwijt. Wil Thomas dat nog een keer aan ons doorgeven, dan sturen we hem een kleurdoos toe.