Lonen gaan in nieuwe CAO's licht omlaag

DEN HAAG, 18 MAART. De lonen gaan op het ogenblik licht omlaag. Sinds werkgevers- en werknemersorganisaties op centraal niveau opriepen tot loonmatiging is er in de nieuwe CAO's gemiddeld sprake van een daling met 0,1 procent.

Dit blijkt uit berekeningen die het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid vanmiddag bekendmaakte. Sinds de oproep van de Stichting van de Arbeid, in november vorig jaar, zijn er twaalf CAO's tot stand gekomen. In zeven van de twaalf CAO's is sprake van een nullijn of een lichte daling; de CAO voor het beroepsgoederenvervoer bijvoorbeeld kent een daling van 0,8 procent.

Dat er gemiddeld toch sprake is van een loonstijging - in 1994 tot nu toe 1,3 procent - komt door de CAO's die werden afgesloten vóór de oproep tot matiging van de Stichting van de Arbeid. Die CAO's kwamen uit op een gemiddelde stijging van 1,6 procent. Maar het ministerie zegt nu dat er “duidelijk sprake is van een dalende tendens in de ontwikkeling van de contractlonen”.

De Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden van het ministerie heeft tot nu toe 51 akkoorden onderzocht, die van toepassing zijn op 47 procent van de werknemers die onder de grotere CAO's vallen. Bij bijna eenderde van de werknemers van wie de loonontwikkeling voor 1994 bekend is, is sprake van een nullijn of een lichte daling. Volgens het ministerie wordt de daling vooral veroorzaakt doordat het Centraal Planbureau (CPB) heeft berekend dat er een lager cijfer nodig is voor de prijscompensatie.

Het CPB voorspelde voor dit jaar tot nu toe een stijging van de contractlonen in de marktsector van 2,0 procent; voor volgend jaar gaat het planbureau uit van een stijging van 1,5 procent. Vorig jaar stegen de lonen met 3,2 procent.