'Leefbaar Hilversum' niet in college B en W

HILVERSUM, 18 MAART. 'Leefbaar Hilversum', de partij die bij de gemeenteraadsverkiezingen uit het niets naar acht zetels sprong, doet niet langer mee aan de onderhandelingen voor een nieuw college van B en W.

Breekpunt vormde gistermiddag het verkeersbeleid dat volgens 'Leefbaar Hilversum' drastisch moet worden bijgesteld. Volgens deze partij moet worden voorkomen dat de buitenwijken van Hilversum overspoeld worden door auto's die uit het centrum worden geweerd.

De andere partijen, PvdA, CDA, GroenLinks, D66 en Hilversum 2000 wekten geenszins de indruk teleurgesteld te zijn in het vertrek van onderhandelaar Jan Nagel, het gezicht van 'Leefbaar Hilversum'.

Onder voorzitterschap van mr. A. Geurtsen, voorzitter van het commissariaat voor de media, bogen de partijen zich gistermiddag over het verkeersbeleid. Geurtsen was aangezocht omdat de winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen, Jan Nagel, mee wilde onderhandelen en dat moeilijk kon als hij de onderhandelingen ook zou voorzitten.

Inzet van de discussie waren twee 'knippen'. Voor buitenstaanders was de discussie moeilijk te volgen omdat de onderhandelaars zich uitdrukten in schier ondoorgrondelijk Nederlands. “De discussie materialiseert zich in twee punten”, aldus PvdA onderhandelaar Flink. “Er moet geen sectorenmodel komen”, vond Nagel. “Willen we nou een knip in de Stationsstraat of niet”, vroeg CDA-onderhandelaar Walch zich af.

Navraag leerde dat 'knip' autovrij betekende en 'sectorenmodel' het opdelen van de gemeente in stukken waar geen autoverkeer meer zou zijn als gevolg waarvan de druk op de buitenwijken onaanvaardbaar zou worden vergroot, aldus 'Leefbaar Hilversum'.

De Langestraat is inmiddels autovrij. De vraag is of er ook een knip moet komen in de Stationsstraat. Het vorige college van B en W, bestaande uit CDA, GroenLinks, PvdA en D66, wilde de mogelijkheid van die knip laten onderzoeken. Zou hij er komen dan betekent dat dat automobilisten moeten omrijden om van het ene deel van Hilversum in het andere deel te komen.

Nadat de partijen uitgebreid aan het woord waren geweest verzuchtte Geurtsen: “Ik snap het niet. U bent het met elkaar eens dat er iets gedaan moet worden aan de verkeersoverlast in het centrum. Waarom besluit u nu niet in het beleidsplan op te nemen dat een en ander niet bij voorbaat via een sectorenmodel wordt gerealiseerd?”

Nagel vond dit niet ver genoeg gaan. “Wij zijn voor duidelijkheid. Ik vraag de andere partijen nu of zij bereid zijn te verklaren dat er geen sectorenbeleid komt.” Nee, zei CDA-onderhandelaar Walch en alle anderen zeiden het hem na. Daarop verklaarde Nagel dat hij “er aan toe was aan deze opstelling consequenties te verbinden.” “Ga uw gang”, repliceerde Walch. “Niet u maar de voorzitter moet daartoe de gelegenheid geven”, sprak VVD-onderhandelaar Weijers op bitse toon. Waarop Geurtsen de vergadering schorste.

Na de schorsing las Nagel een verklaring voor waarin hij de andere partijen verweet niet duidelijk te zijn en geen goede ideëen te hebben. Ook constateerde hij dat er sprake is van een fundamentele kloof tussen zijn partij en de anderen als het gaat om het financiële beleid van de gemeente die de artikel-12 status dreigt te krijgen.

Nagel sloot af met een citaat van de vroegere PvdA-fractieleider Burger. “Die zei: 'regeren als er wat te regeren valt'. En zo is het. Besturen als er wat te besturen valt.” Vanaf de publieke tribune riep een man: “Burger zei ook: ik blijf mijn partij trouw.” Nagel: “Landelijk blijf ik de PvdA trouw.” Waarop hij de onderhandelingstafel verliet.