Koper gezocht voor Pontonniersloods

DORDRECHT, 18 MAART. De gemeente Dordrecht is op zoek naar een koper voor een honderd jaar oude Pontonniersloods. Op de plaats waar het gebouw staat, wordt binnenkort een appartementencomplex gebouwd. Dordrecht hoopt dat het historische gebouw door verkoop en verplaatsing behouden kan blijven.

De loods werd rond 1885 gebouwd voor het Korps Pontonniers, de bruggenbouwers van het leger. Dordrecht was de standplaats van de 'pontgasten' sinds prins Maurits hen daar in 1590 vestigde. Vooral in de Franse tijd speelde het korps een belangrijke rol. Bij de Slag aan de Berezina bouwden de pontonniers, onder vuur van de tsaristische legers, een brug over de rivier de Berezina, zodat het overgebleven deel van Napoleons troepen aan de Russen kon ontkomen.

In die tijd vormden de pontonniers geen geregeld korps. In de winter of aan het einde van een veldtocht werden de meeste pontgasten ontslagen, slechts een brugmeester en enkele onderhoudsmensen bleven in Dordrecht achter. Pas in de achttiende eeuw gaf stadhouder Willem III de korpsleden een vaste aanstelling en een uniform. Hun glorietijd was toen echter al voorbij.

Na de Eerste Wereldoorlog ging het Korps Pontonniers over naar de Genie. Dordrecht restte een opleidingscentrum en een aantal opslagplaatsen, waaronder de Pontonniersloods aan de Achterhakkers. Deze bleef tot de Tweede Wereldoorlog eigendom van de Genie en is daarna overgenomen door de marechaussee, die de loods als opslagruimte gebruikte. In de jaren tachtig stond de Pontonniersloods leeg, op enkele maanden na waarin de Dordtse kraakbeweging de ruimte als boekenhal gebruikte. (Foto's Leo van Velzen)