Kabinet vraagt minimaal 2.500 wisselwoningen

DEN HAAG, 18 MAART. Steeds meer gemeenten gaan ertoe over om in korte tijd wisselwoningen voor asielzoekers neer te zetten.

Tot voor kort waren slechts vier wisselwoningen gerealiseerd. Dat aantal neemt nu snel toe. Een paar weken geleden sprak het kabinet met de gemeenten af dat het ministerie van VROM voor maximaal 2.500 wisselwoningen een bijdrage van 12.500 gulden per woning beschikbaar zal stellen.

De gemeente Ede heeft er nu zeven, in Woerden worden er vier opgeleverd, grotere aantallen zijn gepland in steden zoals Almere (40) en Groningen (200).

Premier Lubbers zegt in een vertrouwelijke brief aan zijn collega-ministers dat “wisselwoningen niet alleen een fysieke maar ook een psychologische rol spelen in het maatschappelijk incasseringsvermogen ”. Volgens hem moet er “zichtbare actie” worden ondernomen. De komende weken moeten er “zonodig aanwijzingen” worden gegeven als gemeenten niet willen meewerken, aldus Lubbers.

Staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting) zei gisteren in de Tweede Kamer tijdens een overleg over de huisvesting van asielzoekers dat de bouw van wisselwoningen nu pas op gang komt omdat de regeling voor subsidie nog maar enkele weken oud is.

Wisselwoningen zijn nadrukkelijk niet bedoeld voor de huisvesting van asielzoekers van wie de aanvraag nog niet in behandeling genomen is, maar voor kansrijke asielzoekers en vluchtelingen die in Nederland mogen blijven. Over de verwachte toename van asielzoekers dit jaar - volgens Heerma moet rekening worden gehouden met 70.000 nieuwkomers ten opzichte van 36.000 in 1993 - zei de staatssecretaris: “Dat is niet meer in de marges van de huidige regelingen op te vangen”.

Om de opvang van asielzoekers sneller en soepeler te laten verlopen, wordt het beleid binnenkort gedeeltelijk vernieuwd. Minister d'Ancona (WVC) wees daar gisteren in het overleg met de Tweede Kamer nog eens op. Met de gemeenten en de provincies heeft het kabinet onlangs afgesproken dat het Rijk voortaan de zorg op zich neemt van de centrale opvang van asielzoekers. De gemeenten ontfermen zich over de asielzoekers die in Nederland mogen blijven. De langdurige asielprocedures van dit moment zijn een van de oorzaken van de dichtgeslibde opvang.

Het toenemende plaatsgebrek wordt mede veroorzaakt door het aflopen van contracten met bijvoorbeeld pensions, hotels en bungalowparken waar asielzoekers bij wijze van noodopvang zijn ondergebracht. Veel van deze plaatsen worden in het voorjaar weer verhuurd aan toeristen. d'Ancona en Heerma hebben er op gewezen dat zij als ultiem middel gemeenten desnoods via een aanwijzing kunnen dwingen de benodigde woonruimte voor vluchtelingen beschikbaar te stellen.