Hoogte uitkering doorslaggevend; Aantal WAO'ers neemt opnieuw toe

DEN HAAG, 18 MAART. Het aantal mensen dat in Nederland arbeidsongeschikt wordt neemt weer toe. Vorig jaar bedroeg het aantal nieuwe WAO-uitkeringen 104.000. Dat is een stijging van 3.900 vergeleken met het jaar daarvoor.

In 1992 nam het aantal nieuwe arbeidsongeschikten nog af met 16.000. Eind 1992 telde Nederland 914.800 mensen met een WAO-uitkering.

Dat schrijft het CPB in het Centraal Economisch Plan 1994 dat aan het eind van deze maand moet verschijnen. Volgens het planbureau heeft het toenemend aantal nieuwe arbeidsongeschikten in de marktsector te maken met de reparatie van het zogenoemde WAO-gat. De werkgevers en werknemers hebben de verslechtering van de rechtspositie waartoe het kabinet vorig jaar besloot, herverzekerd bij verzekeringsmaatschappijen.

Mensen die in de marktsector arbeidsongeschikt worden krijgen nog steeds 73 procent van het laatst verdiende loon, dat is slechts twee procent minder dan voor de ingreep van het kabinet.

Volgens het Centraal Planbureau bevestigen deze cijfers de relatie die er volgens universitair onderzoek is tussen de hoogte van de uitkeringen en de toestroom tot de WAO. “Nu de dreiging van een belangrijk lagere arbeidsongeschiktheidsuitkering in de marktsector verdwenen is”, zo meldt het CPB, “blijkt de instroom opnieuw te stijgen. Het aantal nieuwe WAO-uitkeringen in de marktsector komt in 1993 uit op 84.000.” Dat is een stijging van bijna 8.000 mensen. Bij ambtenaren is het aantal uitkeringen wel fors gedaald.

In 1991 werden aan ambtenaren nog 18.000 uitkeringen toegekend, terwijl in 1993, toen de uitkering met 6 procentpunten was beperkt, de toestroom is gedaald tot 8.000 aanvragen.

Bij de overheid treedt in tegenstelling tot de marktsector wel een forse daling van de uitkering op. Een ambtenaar die in de WAO komt krijgt nog maar 70 procent in plaats van 76 procent van het laatste inkomen.

Hoewel het aantal nieuwe WAO'ers stijgt, schrijft het CPB, blijkt het aantal bestaande WAO'ers in toenemende mate geschikt tot werken. Was de gemiddelde WAO'er in 1992 nog voor 87,5 procent arbeidsongeschikt, in 1993 is dat gedaald naar gemiddeld 86,7 procent. Volgens het Planbureau is deze daling niet te verklaren uit de nieuwe herkeuringen die sinds januari 1994 moeten worden toegepast. Er zijn volgens het Planbureau meer WAO'ers met een hoge mate van arbeidsongeschiktheid uit de WAO gegaan bij voorbeeld door pensionering.

    • Frank van Empel