Hoe denkt de Nederlandse man over seksualiteit?

Sporen. Min of meer macho, Ned.1, 22.51-23.26u.

Mannen vinden seks belangrijker dan vrouwen, ze nemen vaker het initiatief en zijn meer gericht op gemeenschap en het orgasme van zichzelf en hun partner. Vrouwen zijn meer geïnteresseerd in intimiteit en sensualiteit dan in de werkelijke 'daad'. Ze strelen en knuffelen ook meer. Mannen vinden het belangrijk rekening te houden met de wensen van de ander, zo blijkt uit de resultaten van een partner-enquête die het damesblad Margriet heeft gehouden.

Het beeld dat mannen en vrouwen seksualiteit op een andere manier beleven wordt bevestigd in het eerste deel van het programma Min of meer macho: mannen over seksualiteit dat de KRO de komende drie weken uitzendt. Twee mannen, Ewout, 34 jaar en van beroep muzikant en Bert, 63 jaar en in de VUT, vertellen over hun seksbeleving. Toen Ewout en zijn vrouw hun relatie begonnen was zijn idee over seks “dat je 's morgens wakker werd en de hele dag ging wippen”. De teleurstelling was groot toen de werkelijkheid anders bleek te zijn. In het begin van hun relatie was alles nieuw en vrijden Ewout en zijn vrouw veel. Dat dat in de loop van de tijd minder is geworden betreurt Ewout. Toch vindt hij dat ze een goede relatie hebben, de seks mag dan wat afgenomen zijn, de emotionele band is sterker geworden.

Gesprekken met mensen die hun persoonlijke ervaringen vertellen zijn interessanter en spreken meer tot de verbeelding dan de droge cijfer-resultaten van een enquête. Het is daarom jammer dat in Min of meer macho datgene wat de geïnterviewden over hun seksualiteit te vertellen hebben niet helemaal uit de verf komt. Dit is voor een deel te wijten aan de manier waarop de interviews gehouden zijn. Het is alsof interviewster Annet Heffels de Margriet-vragenlijst voor zich heeft en daaruit een selectie voorlegt aan de twee mannen. Vooral bij Ewout is het hinderlijk dat zij niet echt ingaat op zijn antwoorden. Hij blijft voornamelijk herhalen dat zijn hormonen harder werken dan die van zijn vrouw, maar dat hij rekening houdt met haar wensen.

Bert kan zijn verhaal iets beter kwijt. Voorzichtig vertelt hij hoe de seksuele relatie met zijn vrouw zich heeft ontwikkeld. Was vroeger hij de initiatiefnemer en had zij een meer passieve rol, nu kan zij haar wensen beter uiten en daar houdt hij rekening mee. Ze hebben afgesproken een keer per week te vrijen en er dan veel aandacht aan te besteden. Bert: “Het is met seks net als met eten. Als het eten opgediend wordt ga je ook niet gelijk zitten schransen als de ander nog moet beginnen.”

    • Simone Barneveld