Ernstige problemen door reorganisatie van Forum

ENSCHEDE, 18 MAART. Het Twentse muziekgezelschap Forum in Enschede, dat op last van WVC moet worden gesplitst in het nieuwe Orkest van het Oosten en de nieuwe Nationale Reisopera is in ernstige problemen gekomen met die reorganisatie. Het Gewestelijk Arbeidsbureau gaat niet akkoord met het grote aantal deeltijdbanen dat Forum wil creëren. De reorganisatie van Forum, dat 180 medewerkers heeft, had op 1 maart moeten zijn afgerond. Bestuur en interim-directie van Forum hebben donderdag een beroep gedaan op 48 medewerkers om vrijwillig in te stemmen met gedeeltelijk ontslag.

Als Forum er niet in slaagt de reorganisatie te voltooien, bestaat het risico dat WVC de subsidiekraan dichtdraait en Forum in een faillisssement raakt. De vakbonden en de ondernemingsraad hebben zich steeds verzet tegen het op grote schaal toepassen van deeltijdwerk, omdat dan te veel medewerkers de dupe worden van de reorganisatie. Het arbeidsbureau komt op grond van het arbeidsrecht tot dezelfde conclusie.

Het terugbrengen van de personeelskosten door volledig ontslag van meer personeel biedt volgens interim-directeur J. Bal van Forum geen oplossing: “Voor een voetbalteam heb je, ongeacht het aantal wedstrijden, een bepaald aantal spelers nodig. Datzelfde geldt voor een muziek- en operabedrijf.” Het bestuurslid mevrouw Sorgdrager heeft ernstige kritiek op de rol van de vakbonden: “Ze hebben medewerkers gesteund bij het aantekenen van bezwaar tegen het gedeeltelijk ontslag. Dat is hun goed recht, maar nu blijkt dat door het honoreren van die verzoeken het voortbestaan van het gezelschap op spel staat, zouden ze hun leden moeten adviseren vrijwillig deeltijdwerk te aanvaarden. Het lijkt of de bonden erop uit zijn Forum om zeep te helpen.”

De vakbonden verwijten Forum falend beleid van de directie. “Die had moeten weten dat het op grote schaal invoeren van deeltijdwerk wettelijk niet is toegestaan. Directeur Bal heeft niet willen luisteren naar de ondernemingsraad en de vakbonden. Hij heeft zijn eigen plan koste wat het kost willen doorvoeren. Nu zit Forum met de ellende”, menen de Kunstenbond FNV en de Nederlandse Toonkunstenaarsbond. De bonden bespreken dinsdag met de directie de mogelijkheden om uit de impasse te raken. Een dag later vergadert het bestuur van Forum.

Forum ontving tot 1994 twintig miljoen gulden subsidie per jaar. Na de reorganisatie is voor orkest en opera samen 17 miljoen gulden beschikbaar. Forum is de afgelopen decennia regelmatig in grote moeilijkheden geraakt door geldtekort. WVC wilde het orkest samenvoegen met Het Gelders Orkest, maar nadat de regio zich bereid had getoond mee te betalen, besloot de Tweede Kamer tegen de zin van WVC-minister d'Ancona dat Overijssel en Gelderland een eigen orkest mochten houden. Dat ging ook ten koste van het budget van de toekomstige Reisopera, wat voor de beoogde artistiek directeur Guus Mostart reden was om niet aan het werk te gaan. Vorige week maakte Forum bekend dat het de bedoeling is dat de Schot John Fisher als artistiek leider van de nieuwe Nationale Reisopera wordt aangetrokken. Als gevolg van de reorganisatie werden dit seizoen geen operavoorstellingen geproduceerd. De première van de eerste voorstelling van de Reisopera, Bernsteins Candide, is voorzien voor eind september.